Vernieuwde Hinderaanpak: slim plannen, slim bouwen en slim reizen

Interview

Vernieuwde Hinderaanpak: slim plannen, slim bouwen en slim reizen

Gepubliceerd op: 24 maart 2022 - Laatste update: 25 maart 2022, 10:44

Door toenemende verkeersdrukte en doordat een groot aantal projecten voor onderhoud, renovatie, vervanging en aanleg op de rol staat, dreigt de komende jaren de verkeershinder toe te nemen. Met een vernieuwde Hinderaanpak wil Rijkswaterstaat die hinder zoveel mogelijk beperken.

Het samenwerkingsverband Groningen Bereikbaar laat nu al zien hoe dat in de praktijk werkt.

‘De komende 15 jaar moeten we, naast het reguliere onderhoud en geplande aanlegprojecten, veel aan vervanging en renovatie gaan doen op de weg en op de vaarweg’, stelt Sjoerd Bosman, programmadirecteur Hinderaanpak bij Rijkswaterstaat. ‘Dat gebeurt vaak in dichtbevolkte gebieden, denk aan de bruggen en tunnels in Zuid-Holland. De komende jaren moet er daarom een tandje bij om de hinder acceptabel te houden.’

Samenwerking en eigen verantwoordelijkheid

Dat tandje bijzetten gebeurt in samenwerking met gemeenten, provincies en onderwijsinstellingen. En met grote werkgevers en logistieke partijen, zoals vervoerders- en verladersorganisaties. Ook van gebruikers wordt verwacht dat ze zich goed voorbereiden en zelf afwegingen maken. In de auto stappen, met kans op een flinke file tijdens werkzaamheden? Of toch liever thuiswerken of met de trein reizen?

Werktijden tijdelijk aanpassen

De vernieuwde Hinderaanpak kent 3 elementen: slim plannen, slim bouwen en slim reizen. ‘Met slim plannen en slim bouwen richten we ons op de beste manier om een project uit te voeren’, legt Bosman uit. ‘We weten bijvoorbeeld dat een korte, volledige sluiting van een brug of een weg in bepaalde gevallen voor minder hinder zorgt dan langer durende beperkingen. Bovendien wil een groot bedrijf dan misschien best de werktijden tijdelijk aanpassen. Maar smeer je hinder uit over maanden, dan krijg je ze niet meer mee.’

Afspraken met ProRail

Slim plannen betekent ook eerder communiceren. Zodat partners ruim van tevoren eigen maatregelen kunnen treffen. En bijvoorbeeld met ProRail afspreken dat ze tijdens sluiting geen spooronderhoud plannen. Zodat de trein een alternatief kan zijn. Daarmee komen we bij slim reizen, ook gericht op duurzaamheid. Zo is onderzocht hoeveel kilometer iemand die op de Ring Utrecht onderweg is, gemiddeld aflegt. Bosman: ‘Dat blijkt voor circa driekwart minder dan 15 km te zijn. Dan kan de fiets een prima alternatief zijn.’

Aanpak Ring Zuid

Hoe de vernieuwde Hinderaanpak handen en voeten gaat krijgen, is nu al te zien bij het samenwerkingsverband Groningen Bereikbaar. Met onder andere het project Aanpak Ring Zuid (ARZ): de grootschalige ombouw van de zuidelijke ringweg van Groningen. Joost van de Beek, projectdirecteur ARZ bij Rijkswaterstaat: ‘De basis is dat alle belanghebbenden elkaar wat gunnen en met elkaar meedenken. Hier is het besef aanwezig dat eerst het zuur komt en dan het zoet: een zeer goed bereikbare stad.’

Rijexamens verplaatst

In deze fase is de insteek nog om het verwachte zuur voor iedereen zoveel mogelijk te beperken. Van de Beek: ‘Momenteel zijn we bezig om het Julianaplein, de drukste kruising van Noord-Nederland, 200 m te verplaatsen. Daarbij hebben bedrijven de tijd gekregen om oplossingen te vinden. ‘Zo heeft het CBR besloten om rijexamens in deze periode niet in de stad Groningen te organiseren, maar elders in de provincie en in Assen.’

Elektrische fiets proberen

Ook in Groningen wordt duurzaamheid niet vergeten. Zo zijn er Park & Ride’s buiten de stad, waar je elke 10 minuten een bus naar het centrum kunt nemen. Van de Beek: ‘We stellen bijvoorbeeld ook leenfietsen beschikbaar om een keer op de (elektrische) fiets naar het werk te gaan. Dat blijkt ook te werken: een derde van de deelnemers stapt daadwerkelijk over, en nog eens een derde denkt er nog over na.’

Een uitgebreide versie van dit artikel lees je in het nieuwste magazine Rijkswaterstaat Zakelijk & Innovatie.