Nieuwsbericht

Brugopeningen Haringvlietbrug in nieuwe vaarseizoen bekend

Gepubliceerd op: 4 maart 2022 - Laatste update: 28 februari 2023, 13:55

Vanaf de start van het nieuwe vaarseizoen op 1 april 2022, gaat de Haringvlietbrug doordeweeks tweemaal per dag open voor de hoge scheepvaart (>13 m) en in het weekend driemaal per dag.

Het rijdek van de brug is met klemmen bevestigd aan de klep. Omdat loskomende klemmen een risico waren voor passerende scheepvaart gaat de brug op dit moment beperkt open.

Monitoring

Uit monitoring van Rijkswaterstaat blijkt dat na invoering van de snelheidsverlaging op de Haringvlietbrug het loskomen van de klemmen sterk is verminderd. Daarmee kan de scheepvaart de brug weer vaker passeren en is het mogelijk om de brug vaker te bedienen. Rijkswaterstaat blijft de situatie op de brug monitoren door middel van wekelijkse inspecties.

Openingstijden Haringvlietbrug vanaf 1 april 2022

Vrijdag 1 april tot en met zondag 5 juni

  • maandag tot en met vrijdag 2 openingen om 10.00 en 20.00 uur;
  • zaterdag en zondag 3 openingen om 11.00, 17.00 en 19.00 uur;
  • feestdagen* om 11.00, 17.00 en 19.00 uur.

Maandag 6 juni tot en met maandag 31 oktober

  • maandag tot en met vrijdag 2 openingen om 11.00 en 19.00 uur;
  • zaterdag en zondag 3 openingen om 11.00, 17.00 en 19.00 uur;
  • feestdagen* om 11.00, 17.00 en 19.00 uur.

* Vastgestelde feestdagen zijn:

  • Tweede Paasdag: maandag 18 april 2022;
  • Koningsdag: woensdag 27 april 2022;
  • Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei 2022;
  • Tweede Pinksterdag: maandag 6 juni;

Vervanging klep

Het nieuwe openingsregime geldt vooralsnog alleen voor 2022.

Vanaf 1 januari 2023 is de brug gestremd voor de hoge scheepvaart. Vanaf dat moment kan de brug niet meer veilig bediend worden omdat de constructie van de klep en het bewegingswerk het einde van hun levensduur hebben bereikt. En daarbij de voorbereidende werkzaamheden voor de vervanging beginnen.

In de zomer van 2023 staat de vervanging van de klep gepland.

Maatregelen Haringvlietbrug

Sinds 19 mei 2021 werd de brug nog maar 1 keer per week bediend omdat losrakende klemmen een risico waren voor passerende zeevaart. Vanaf 1 november 2021 tot 1 april 2022 wordt de brug tweemaal per week bediend bij aanbod van hoge scheepvaart op maandag en vrijdag om 11.00 uur.

Vanaf maandag 23 augustus 2021 zijn naast maatregelen voor de scheepvaart ook maatregelen voor het wegverkeer ingesteld op de Haringvlietbrug om loskomen van klemmen te voorkomen. Een van de maatregelen is verlaging van de maximumsnelheid naar 50 km/h.