Voorbereidingen krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal opgestart

Nieuwsbericht

Voorbereidingen krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal opgestart

Gepubliceerd op: 24 februari 2022

Om de hoogwaterveiligheid te vergroten, verlaagt Rijkswaterstaat 35 kribben en 5 oevers in het Pannerdensch Kanaal. Op dit moment staan er bomen en struiken op de kribben en de oevers. Door het verlagen kunnen deze niet blijven staan. Ze worden voorafgaand aan de werkzaamheden weggehaald.

Door de verlaging kan het rivierwater in het Pannerdensch Kanaal bij hoge waterstanden beter doorstromen. De waterstand in de Boven-Rijn daalt door de krib- en oeververlaging in het Pannerdensch Kanaal bij zeer hoogwater met 5 cm en de kans op overstromingen in het hele Nederlandse rivierengebied neemt af.

Werkterrein

Realisatie van de krib- en oeververlaging in het Pannerdensch Kanaal is in handen van aannemer Ploegam. Deze treft momenteel voorbereidingen, vertelt omgevingsmanager Marc Strootman. ‘Dat gaat om heel concrete dingen zoals de inkoop van materiaal en het inplannen van de machines die nodig zijn. Maar ook om afspraken met grondeigenaren over de inrichting van het werkterrein, zoals rijplaten en de plek voor de bouwkeet.

Broedseizoen

Nog meer prioriteit hebben de 68 bomen en struiken die op de kribben en oevers groeien. Deze staan verspreid over het projectgebied tussen de Pannerdensche Kop en de tunnel van de Betuweroute. Ze kunnen niet blijven en er is enige haast bij het verwijderen. ‘We willen zorgen dat het verwijderen van de bomen klaar is voordat het broedseizoen rond half maart begint’, zegt omgevingsmanager Strootman.

Vlak voordat de aannemer de bomen verwijdert, inspecteert een ecoloog nog een keer het hele gebied om te kijken of er niet toch al nesten zijn. ‘Mocht het zo zijn dat er al een nest zit in een boom of struik, dan blijft deze staan tot na het broedseizoen en past de aannemer zijn werkzaamheden daarop aan.’ In dat geval zullen deze bomen en struiken later alsnog worden verwijderd. De benodigde vergunningen hiervoor zijn afgegeven en onherroepelijk.

Toekomstige situatie

Nadat het project is gerealiseerd kunnen er geen nieuwe bomen en struiken terug worden geplant. Bij hoge waterstanden hebben die namelijk een opstuwende werking voor het stromende water. Dat zou het effect van de verlaging op de waterstand deels tenietdoen.

Start werkzaamheden

Het daadwerkelijk verlagen van de kribben en de oevers begint later in het voorjaar van 2022, als de waterstand precies goed is: niet te hoog en niet te laag. Als u meer wilt lezen over de planning en het project, kunt u dat doen op de projectpagina. Hier staat ook een video over het belang van het Pannerdensch Kanaal voor de waterhuishouding in Nederland.

Meer nieuws krib- en oeververlaging Pannerdensch Kanaal