Aanlegsteigers pontproef Spijkenisserbrug hergebruikt in Papendrecht

Werkzaamheden

Aanlegsteigers pontproef Spijkenisserbrug hergebruikt in Papendrecht

Gepubliceerd op: 18 januari 2022

Woensdag 19 januari 2022 verplaatst Rijkswaterstaat de aanlegsteigers/pontons die zijn gebruikt voor de praktijkproef met de fietspont bij de Spijkenisserbrug. Daarmee wordt de praktijkproef met de pont bij de Spijkenisserbrug voorlopig afgesloten.

De steigers worden vanaf begin februari tot en met eind april 2022 ingezet voor een alternatieve veerverbinding voor (brom)fietsers tijdens het onderhoud aan het fietspad op de Merwedebrug bij Papendrecht. Hergebruik van de pontons en loopbruggen is duurzamer dan de bouw van nieuwe voorzieningen.

Waarom een pontproef?

De afgelopen jaren is de Spijkenisserbrug geregeld gestremd geweest door storingen of aangereden slagbomen. Dit levert niet alleen hinder op voor automobilisten maar ook voor (brom)fietsers die dan een behoorlijk eind moeten omfietsen/brommen. Doel van de proef was om te testen of een fietspont een mogelijk alternatief is om in de toekomst structureel in te zetten bij stremmingen door storingen of geplande werkzaamheden tot aan renovatie van de brug. Vanwege corona is de proef een aantal keer uitgesteld. Uiteindelijk is in oktober en november 2021 de pont ingezet voor fietsers, scooters en voetgangers bij werkzaamheden aan de Groene Kruisweg in Hoogvliet en de Spijkenisserbrug en is een evaluatie gehouden. Daarbij is gekeken naar de locatie van opstap- en afstapplaatsen voor de pont, of er voldoende ruimte op de ponten is, of de bewegwijzering logisch lijkt, de communicatie op tijd gebeurt en hoe de ervaring van gebruikers is.

Vervolgtraject

De gemeente Nissewaard en Rotterdam, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat overleggen de komende tijd naar aanleiding van de evaluatie over de mogelijkheden om een vervolg te geven aan de inzet van een pont voor fietsers, brommers en voetgangers tijdens storingen en geplande werkzaamheden in de periode tot aan de renovatie van de Spijkenisserbrug.