Nieuwsbericht

74 dode bomen voor een gezondere IJssel

Gepubliceerd op: 26 januari 2022 - Laatste update: 13 december 2023, 13:33

Rijkswaterstaat en aannemer van Heteren B.V. zijn bezig met de voorbereidingen voor het plaatsen van rivierhout aan en in de IJssel. Hierbij worden 74 dode bomen op plekken in en rondom de IJssel geplaatst om biodiversiteit te stimuleren.

Op donderdag 3 februari 2022 vindt een online voorlichtingsavond plaats waar informatie wordt gegeven en vragen kunnen worden gesteld.

11 locaties

Er zijn 11 locaties langs de IJssel bepaald waar bomen in het water geplaatst worden. Deze locaties zijn gekozen in nauw overleg met 2 provincies, 3 waterschappen en 5 verschillende gemeenten.

Rivierhout als natuurlijke leefomgeving

Dood hout hoort van nature thuis in de Nederlandse wateren. Omdat ooibossen vaak niet meer direct aan het zomerbed groeien en drijfhout uit veiligheidsoogpunt verwijderd wordt, liggen er nauwelijks nog takken en bomen in het water. Door het gebrek aan rivierhout zijn rivieren en meren voor veel inheemse dieren en planten geen geschikte leefomgeving meer. Rivierhout plaatsen brengt het leven terug in de rivier doordat het inheemse soorten aantrekt. Op deze manier wordt de balans in de rivier hersteld.

De dode bomen worden deels onder water afgezonken. Dat gebeurt tussen kribvakken en in geulen en plassen. De bomen worden stevig verankerd met een ketting om te voorkomen dat ze op drift raken. De vaarweg blijft vrij voor de scheepvaart.

In 2013 startte Rijkswaterstaat met een proef met rivierhout. Hier zijn zulke goede resultaten mee behaald dat het aanbrengen van rivierhout in onder andere de IJssel verder is uitgewerkt binnen het programma Kaderrichtlijn Water.

Informatieavond

Op donderdag 3 februari 2022 van 19.00 tot 20.00 uur, vindt een online informatieavond plaats waar verteld wordt over het project en waar ook vragen gesteld kunnen worden. Belangstellenden kunnen erbij zijn door zich aan te melden via de mail. Hierna ontvangen zij een link.

Kaderrichtlijn Water

Rijkswaterstaat werkt met verschillende projecten in het rivierengebied aan de verbetering van de kwaliteit van leefgebieden voor planten en dieren, en de vergroting van de biodiversiteit. De maatregelen die Rijkswaterstaat hiervoor neemt zijn onderdeel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het doel van deze richtlijn is om de kwaliteit van het oppervlaktewater in Europa te verbeteren en te beschermen. Uiterlijk in 2027 moeten de projecten klaar zijn. Op de website Samen werken aan riviernatuur is meer informatie te vinden.