Nieuwsbericht

Jaaroverzicht 2021: Rijkswaterstaat in beeld

Gepubliceerd op: 30 december 2021 - Laatste update: 10 januari 2022, 12:10

Het was een jaar van extremen. In februari hoopten we nog stiekem op een Elfstedentocht en midden in de zomer vocht Limburg tegen het uitzonderlijk hoge water.

In 9 dagen tijd vervingen we 4,5 km asfalt op de A12. En hebben we een paar spectaculaire brugverplaatsingen gerealiseerd. Dit was ook allemaal te volgen via onze socialmediakanalen. Beeldend samengevat in Het jaar 2021 in vogelvlucht

Eerste elektrische strooiwagens ingezet

In januari wordt voor het eerst een volledige elektrische en zelfvoorzienende strooiwagen ingezet voor de gladheidbestrijding. Doel: ook in de gladheidbestrijding duurzaam werken. Dit doen we al door minder en gerichter te strooien en meer geautomatiseerd.

IJsbrekers in actie bij vorst op de vaarweg

Zodra ijsschotsen gaan stapelen en het ijs op bepaalde plekken heel dik wordt, krijgt de scheepvaart te maken met hinder en gaan wij ijs breken. In februari hebben we dat op verschillende plekken gedaan. Zo helpen we de scheepvaart en beschermen wij onze dijken, oevers, bruggen en sluizen.

Veilige zitplaats voor kerkuilen langs de weg

Ter bescherming van zowel roofvogels als de verkeersveiligheid plaatsten we in maart zitpalen en rollers op de hectometerpaaltjes langs de snelweg A15 en snelweg A29. De rollers voorkomen dat de vogels blijven zitten en meegezogen worden door het verkeer.

Hectometerpaal langs snelweg A15 met uilenroller

Data tot op de bodem van de Wadden

De Waddenzee is het grootste getijdengebied ter wereld. Om dat zo te houden, hebben we inzicht nodig in hoe het water zich gedraagt en ontwikkelt. Dit filmpje legt uit hoe we de data van vandaag gebruiken om de Wadden van morgen te zien.

Livestream verplaatsing Suurhoffbrug

Op 10 mei 2021 was de livestream te volgen van de verplaatsing van de Suurhoffbrug. De 200 m lange brug werd van Krimpen aan de IJssel naar de Maasvlakte versleept. De beelden gingen de hele wereld over.

Omsingelingslinie uit Tachtigjarige Oorlog blootgelegd

Bij onderzoek in de Beijenwaard zijn duizenden vondsten gedaan. Van munten en musketkogels tot kookgerei en vrijwel volledige uitrustingen. Ze geven een goed beeld van het soldatenleven aan het eind van de Tachtigjarige Oorlog.

Extreem hoogwater Maas en Rijn

De beelden van het extreme hoogwater in juli vergeet je niet snel. In Nederland vielen gelukkig geen slachtoffers, maar de schade in Limburg was enorm.

Renovatie Haringvlietbrug

De klep van de Haringvlietbrug en de technische installaties en systemen zijn eerder toe aan vervanging dan voorzien. Daarom is de maximumsnelheid sinds 23 augustus 2021 verlaagd naar 50 km/h en rijdt het verkeer over versmalde rijstroken.

Groot onderhoud A12

In september en oktober zijn in hoog tempo werkzaamheden aan de snelweg A12 uitgevoerd. Over een lengte van 4,5 km hebben we het asfalt vervangen door dubbellaags geluidreducerend asfalt, beter bekend als zeer open asfaltbeton (zoab).

‘IJzeren Dame’ succesvol verwijderd

Zondagavond 21 november 2021 is de stalen Boogbrug Vianen met succes verwijderd. Het uitvaren van de IJzeren Dame gebeurde onder grote publieke belangstelling.

Update Tracébesluit ViA15

Het project ViA15 leidt tot andere verkeersstromen, waardoor er in bepaalde beschermde natuurgebieden meer stikstof neerslaat. Het kabinet heeft daarom besloten om bij het berekenen van stikstofneerslag een maximale rekenafstand van 25 km in plaats van 5 km te hanteren.

Uiterste poging Lange Jaap te behouden

De omgeving rond gietijzeren vuurtoren Lange Jaap in Huisduinen is sinds september afgesloten om veiligheidsredenen. Wij onderzoeken samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en de gemeente Den Helder of er toch een manier is om de toren tijdelijk te verstevigen.