Interview

Renovatie Heinenoordtunnel: hoe kunnen bedrijven helpen de regio in beweging te houden?

Gepubliceerd op: 18 november 2021

Alleen samen kunnen we de regio in beweging houden. Tijdens de renovatie van de Heinenoordtunnel én andere (renovatie)projecten die de komende jaren op stapel staan, zoals de Haringvlietbrug. Rijkswaterstaat probeert iedereen daarvan te overtuigen.

Niet alleen inwoners van de Hoeksche Waard en de Drechtsteden zouden wat vaker voor het openbaar vervoer of de fiets moeten kiezen, bijvoorbeeld. Ook bedrijven in de regio hebben er voordeel van als het op de wegen niet vaststaat. Daarom hebben we de hulp ingeroepen van 2 experts op het gebied van mobiliteit: De Verkeersonderneming en Brabant Mobiliteitsnetwerk. Zij gaan met de bedrijven in gesprek over welke maatregelen om de doorstroom te bevorderen bij ze passen. Én ze helpen bij de uitvoering ervan.

Slim werken, reizen en logistiek

Hoeveel maatregelen we bij Rijkswaterstaat zelf ook treffen en hoe slim we ook plannen en bouwen om de hinder te beperken, er móét verkeer van de weg af’, zegt mobiliteitsmanager Marjolein Brandt. ‘Bedrijven plukken er natuurlijk de vruchten van als hun medewerkers, leveranciers of zakenrelaties niet in de file staan. Daarom willen we ook samen met hen kijken hoe zij kunnen bijdragen aan het bereikbaar houden van de regio. Insteek hierbij is: slim werken, slim reizen en slimme logistiek.

Onder slim werken verstaan we bijvoorbeeld nog vaker thuiswerken. Een voorbeeld van slim reizen is thuis beginnen en pas na de spits naar kantoor gaan. Of de auto verruilen voor de fiets en het openbaar vervoer. En slimme logistiek wil zeggen dat bedrijven transporten zo veel mogelijk om afsluitingen heen plannen of transporten met elkaar combineren. Overigens richten we ons op bedrijven in de rol van werkgever, maar ook in die van publiekstrekker, zoals evenementenlocaties. Bezoekers zouden óók zo min mogelijk met de auto moeten komen.

Advies voor bedrijven

De renovatie van de Heinenoordtunnel heeft invloed op een heel groot gebied. Via de snelweg A29 is er veel verkeer tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen. Veel mensen die op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee of Schouwen-Duiveland wonen, werken in Rotterdam of een van de Drechtsteden. In West-Brabant zal het verkeer op de Moerdijkbrug toenemen door omrijdend verkeer. Veel bedrijven dus om te benaderen.

Brandt: ‘De mobiliteitsmakelaars van De Verkeersonderneming en Brabant Mobiliteitsnetwerk gaan met bedrijven om de tafel. Dat kost de bedrijven zelf niets, want Rijkswaterstaat en andere overheden nemen deze kosten op zich. De mobiliteitsmakelaars gaan samen met de bedrijven op zoek naar de win-win: welke mobiliteitsmaatregelen passen bij het bedrijf, hoe dragen die bij aan de ambities van het bedrijf en aan een bereikbare regio?

Dat doen ze bijvoorbeeld met een postcodescan: waar komen je medewerkers vandaan en welke reisalternatieven zijn er voor hen? Of met een vragenlijst die inzicht geeft in motieven en weerstanden van reisgedrag. Dit biedt ook aanknopingspunten voor effectieve maatregelen. Zo’n gesprek en scan leiden tot een concreet advies op maat. Daarnaast helpen zij het bedrijf ook om de voorgestelde maatregelen door te voeren. Stel dat het voorstel is om mensen te stimuleren op de fiets naar hun werk te komen. Hoe zit het dan met belasting als je je medewerkers een fiets van de zaak wil aanbieden? Of in het geval van thuiswerken: hoe zorg je voor een geschikte werkplek?

Samen aan de slag

Om in contact te komen met bedrijven, organiseren De Verkeersonderneming en Brabant Mobiliteitsnetwerk bijvoorbeeld bedrijvenbijeenkomsten, zoals heel recent in Moerdijk. Daar krijgen ze informatie over de status van de verschillende renovatieprojecten in de regio, wat dit voor hen gaat betekenen en hoe de Verkeersonderneming en Brabant Mobiliteitsnetwerk de bedrijven kunnen helpen. Dat doen ze onder meer door community’s op te zetten: samenwerkingsverbanden van partijen die echt samen aan de slag willen met het slimmer en duurzamer organiseren van mobiliteit.

Samen Bereikbaar

Een voorbeeld daarvan is Samen Bereikbaar, een zakelijk platform op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid. Het succesvol opzetten van het platform gebeurde jaren geleden voor de Drechtsteden. Het breidde zich langzaam uit met de BAR-regio en Gorinchem, en nu werken ze ook in de Hoeksche Waard aan zo’n bedrijvenplatform.

Mobiliteitsmakelaar Steven Corijn, verbonden aan De Verkeersonderneming en actief voor Samen Bereikbaar Hoeksche Waard: ‘Een van onze doelen is om samen te bekijken hoe bedrijven kunnen bijdragen aan de bereikbaarheid van de Hoeksche Waard, nu en in de toekomst. Een richtlijn is om per bedrijf 10% van de medewerkers uit de auto te halen. Maar het ene bedrijf is het andere niet, dus onze hulp is maatwerk. Als bedrijven onze missie delen en zich bij ons aanmelden, doen we eerst een impactscan. Daarna bepalen we samen hoe Samen Bereikbaar precies van toegevoegde waarde kan zijn.

Een ander voorbeeld is Zuid-Holland Bereikbaar. Dat heeft dezelfde doelstellingen, als het gaat om het verbeteren van de duurzame bereikbaarheid en leefbaarheid van de provincie Zuid-Holland en het stimuleren van de mobiliteitstransitie.

Veel meer voordelen

Naast betere bereikbaarheid, kan nadenken over anders werken bedrijven ook andere voordelen opleveren, ziet Brandt. ‘Bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Minder autorijden helpt hen namelijk hun CO2-uitstoot te beperken. Daarnaast dragen maatregelen bij aan aantrekkelijk werkgeverschap. Want wie wil er nu iedere dag in de file staan op weg naar zijn werk? Een aantrekkelijke werkgever zijn is extra belangrijk in de huidige krappe arbeidsmarkt.

Verder is het een werkgever eraan gelegen om zijn personeel fit en vitaal te houden. Zeker nu de pensioenleeftijd steeds verder omhoog gaat en er steeds meer oudere mensen blijven werken. Als werknemers vaker de fiets pakken, zijn ze fitter en productiever, wat ook nog eens minder ziekteverzuim betekent.

We hopen dus dat bedrijven willen overwegen de maatregelen structureel door te voeren in plaats van alleen tijdens de werkzaamheden aan de Heinenoordtunnel. Winst voor iedereen!

Wilt u met uw bedrijf ook meedoen aan de verbetering van de bereikbaarheid? Aanmelden kan via een email naar renovatieheinenoordtunnel@rws.nl.