Nieuwsbericht

11 maanden Catchy: bijna 500 kg afval afgevangen én veel inzichten rijker

Gepubliceerd op: 9 november 2021, 11.52 uur - Laatste update: 13 december 2023, 12.01 uur

Allseas en Rijkswaterstaat hebben met Catchy, tijdens een pilot van 11 maanden, 462 kg afval uit de Nieuwe Maas gehaald. Catchy is een innovatief opvangsysteem voor macroplastics en grote microplastics.

Maar, om wat voor afval gaat het precies? Wat is de invloed van wind op dit vangsysteem? En wat kunnen we met het onderschepte afval?

Opvang afval

Tussen augustus 2020 en juli 2021 heeft Catchy in de Vijfsluizerhaven in Schiedam zwerfafval opgevangen. Tijdens een analyse van dit afval, keken we vooral naar de samenstelling en hoeveelheid. Er is ook gekeken naar verwerkingsmogelijkheden.

Resultaten van de pilot

Er is tijdens de pilot plastic zwerfafval aan de oppervlakte en 1 m onder water opgevangen. Het gaat om macroplastics (meer dan 5 mm groot) en grote microplastics (meer dan 3 mm groot).

Er was elke maand een leging van het systeem. In totaal 11 keer tussen augustus 2020 en juli 2021. Gemiddeld is per keer 42 kg afval (droog gewicht) verzameld en geanalyseerd. Ongeveer de helft van het gewicht (45%) was biomassa zoals taken, bladeren, riet, etc. De andere helft was niet-biologisch materiaal, zoals bewerkt hout (planken en pallets), glas, metaal en plastic. Het deel plastic van het niet-biologische afval dat Catchy opving was 27%. Het deel bewerkt hout 44% en ander afval zoals glas en metaal, vormde 29% van het niet-biologische afval.

Invloed van windrichting

In de pilot hebben we gekeken naar de invloed van windrichting op Catchy. Tijdens de monitoring brachten we hiervoor in de Nieuwe Maas tracers aan. Dat zijn gekleurde, drijvende voorwerpen. Daarmee konden we volgen hoe en in welke richting de tracers zich door het water bewogen. 

Catchy ving meer dan 60% van de tracers op door de zuidwesterwind. Bij wind uit omgekeerde richting dreven de tracers niet de Vijfsluizerhaven en het systeem in.

Veel afval is recyclebaar

Een groot deel van het plastic zwerfafval uit de Catchy-pilot kan in theorie gerecycled worden. 69% van de opgevangen plastic items zijn groter dan 25 mm en gemaakt van hard materiaal zoals polypropeen (PP) en polyetheen (PE). Het is mogelijk om via bestaande technieken deze materialen te hergebruiken.

De kleinere afvaldelen die lastiger uit biosmassa-afval te scheiden zijn, vormen een beperkende factor in het kosteneffectief recyclen van plastic afval uit rivieren. Allseas doet hier de komende maanden meer onderzoek naar.

Allseas gaat door met Catchy

De pilotfase voor Catchy is op dit moment afgerond. In deze periode hebben Rijkswaterstaat en Allseas samen veel kennis opgedaan en resultaten gedeeld. Afgesproken is dat Allseas doorgaat met dit project. Catchy blijft dus in de Vijfsluizerhaven liggen om zwerfafval uit de Nieuwe Maas op te vangen, zodat het niet naar het achterliggende natuurgebied en de Noordzee kan stromen.

Wijnand Kooring, projectleider Catchy Rijkswaterstaat: ‘Ik kijk positief terug op deze pilot. We hebben samen meer geleerd over de mogelijkheden en onmogelijkheden van het afvangen van zwerfafval in water.

Elise Blondel, projectleider Catchy Allseas: ‘We zijn heel blij met het systeem. Dit heeft ons veel geleerd over de samenstelling en de herkomst van het afval in de Nieuwe Maas.'

Het project Catchy heeft zowel financiering ontvangen van het LIFE-programma van de Europese Unie als ook van het Deltafonds.