Officiële opening Kenniscentrum Bever

Nieuwsbericht

Officiële opening Kenniscentrum Bever

Gepubliceerd op: 6 oktober 2021

Vandaag, woensdag 6 oktober 2021, is het Kenniscentrum Bever officieel geopend tijdens het beversymposium. Op de zojuist gelanceerde website van het kenniscentrum vind je meer informatie over onder andere de ecologie van de bever en over de verschillende (preventieve) maatregelen om schade door bevers te voorkomen of op te lossen.

Het Kenniscentrum Bever is een samenwerkingsverband tussen organisaties die vanuit verschillende disciplines met bevers in aanraking komen. Rijkswaterstaat is één van deze partijen.

Groeiende beverpopulatie

De beverpopulatie groeit sinds de herintroductie in 1988 en neemt toe in verspreiding. Dit zorgt op de meeste plekken voor een positieve impact op de biodiversiteit. Tegelijkertijd ontstaan op enkele plaatsen conflicten, waar we dankzij het kenniscentrum samen snel op kunnen inspelen. Het Kenniscentrum Bever is een initiatief van STOWA, Rijkswaterstaat, ProRail, de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en de Zoogdiervereniging. Ook andere organisaties zijn welkom om hun kennis over de bever binnen het kenniscentrum te delen.

Rol van Rijkswaterstaat

Als Rijkswaterstaat kunnen we in projecten, bij zowel wegen, vaarwegen als watersystemen, bevers tegenkomen. We willen voorkomen dat bevers graafschade aanrichten aan keringen en wegen. Hiervoor treffen we preventieve maatregelen om schades en risicovolle situaties te voorkomen. We delen onze kennis hierover binnen het Kenniscentrum Bever.

Bron van informatie

Op de website van het Kenniscentrum Bever staat veel informatie over de bever. Niet alleen over de ecologie, maar ook over knelpunten en mogelijke oplossingen voor onder andere graaf- en knaagschade en de juridische aspecten daarvan. De site bevat ook een bibliotheek met achtergronddocumenten en beverprotocollen. De komende jaren wordt de website verder uitgebouwd met aanvullende kennis en ervaring over bevers.

Beversymposium

Het Kenniscentrum Bever werd vandaag officieel geopend tijdens het beversymposium in Ravenstein. Tijdens dit symposium kwamen in de presentaties verschillende vragen aan de orde, zoals: hoe kun je het beste beversporen vinden? Welk effect hebben bevers op de waterkwaliteit en koolstofopslag? Hoe sterk zal de beverpopulatie de komende jaren nog blijven groeien? Welke preventieve maatregelen zijn effectief toepasbaar om schades te voorkomen? De presentaties zijn binnenkort op de website van het Kenniscentrum Bever terug te vinden.