Gewijzigde Projectplannen Waterwet Verruiming Twentekanalen ter inzage vanaf 14 oktober 2021

Nieuwsbericht

Gewijzigde Projectplannen Waterwet Verruiming Twentekanalen ter inzage vanaf 14 oktober 2021

Gepubliceerd op: 14 oktober 2021

Om de verruiming van de Twentekanalen te kunnen uitvoeren, maakt Rijkswaterstaat met een projectplan Waterwet inzichtelijk wat er gebeurt met het bestaande kanaal, wat de effecten van de verruiming zijn op de omgeving en hoe de nieuwe situatie er op hoofdlijnen uit komt te zien.

In 2016 zijn de projectplannen Waterwet voor de trajecten Delden-Hengelo, Hengelo-Enschede en Zijtak naar Almelo vastgesteld voor het verruimen van de Twentekanalen voor schepen van klasse Va. De wijziging van de projectplannen hebben alleen betrekking op het plaatsen van de nieuwe damwanden.

Afwijking scheefstand damwanden

Voor de zomervakantie van 2021 hebben we in 2 proefvakken het plaatsen van de damwanden getest. Tijdens het plaatsen bleek dat de nieuwe damwand vastloopt op de oude, waardoor de nieuwe damwand niet de juiste diepte bereikt. Dit komt omdat de oude damwanden onverwacht schever staan dan van tevoren is aangenomen.

Om dit op te lossen worden de nieuwe damwanden over het gehele kanaal 0,5 m verder uit de oever (1,0 m uit de oever in plaats van 0,5 m) geplaatst. Met deze verandering voldoet de vaarweg nog steeds aan klasse Va met een krap vaarwegprofiel.

Inzien projectplannen

U kunt vanaf 14 oktober tot en met 24 november 2021 de gewijzigde projectplannen Waterwet inzien op het kantoor van Rijkswaterstaat Oost Nederland, Afdeling Vergunningverlening, Eusebiusbuitensingel 66 in Arnhem. 

Projectplannen

De projectplannen zijn ook digitaal beschikbaar:

Wijziging Projectplan Waterwet behorende bij project verruiming Twentekanalen, pand zijtak naar Almelo : besluit 

Wijziging Projectplan Waterwet behorende bij project verruiming Twentekanalen, pand Delden - Hengelo : besluit

Wijziging Projectplan Waterwet behorende bij project verruiming Twentekanalen, pand Hengelo - Enschede : besluit