Nieuwsbericht

Wilhelminakanaal: stremming sluis IV bij Haghorst voor onderhoud

Gepubliceerd op: 30 september 2021, 17.40 uur - Laatste update: 13 december 2023, 11.00 uur

Rijkswaterstaat start op maandag 4 oktober 2021 met onderhoudswerkzaamheden aan sluis IV in Haghorst (Hilvarenbeek). Het werk duurt tot en met donderdag 4 november 2021.

Sluis IV in Haghorst is gedurende deze periode volledig gestremd voor het scheepvaartverkeer. Scheepvaart kan omvaren via de Zuid-Willemsvaart en de Maas. Ook het wegverkeer over de Moergestelseweg zal enige hinder van de werkzaamheden ondervinden. Om het verkeer in goede banen te leiden, worden verkeersregelaars ingezet.

Onderhoud sluis IV

Tijdens de renovatiewerkzaamheden aan Sluis IV in Haghorst worden de sluishoofden drooggezet, de sluisdeuren uit de sluis gehesen en hersteld. Na herstel worden deze weer teruggeplaatst. Een sluisdeur draait op taatspennen, deze worden samen met de taatskommen vervangen. Ook worden de aangrijpingspunten van de deurcilinders vernieuwd. De werkzaamheden aan het bovenhoofd (oostkant) en benedenhoofd (westkant) van de sluis bestaan uit het herstel van metselwerk en diverse kleine werkzaamheden.

Onderhoud en aanleg vaarwegen in Zuid-Nederland

Rijkswaterstaat werkt continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doen we er alles aan om die hinder te beperken. Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren ook aan de chemische en ecologische waterkwaliteit, hoogwaterveiligheid en aan voldoende water.