Suurhoffbrug-dekplaten succesvol bevestigd met nieuwe methode

Nieuwsbericht

Suurhoffbrug-dekplaten succesvol bevestigd met nieuwe methode

Gepubliceerd op: 7 september 2021 - Laatste update: 9 september 2021, 12:29

Deze zomer zijn er nieuwe dekplaten geplaatst op de oude Suurhoffbrug. Mede vanwege de bijzondere bevestigingsmethode met epoxy (lijm) moesten de omstandigheden perfect zijn.

Er werd gewerkt in een speciale tent, het verkeer ging enkele dagen van de brug en tot de laatste seconde werden alle materialen grondig gereinigd.

Renovatie Suurhoffbrug

In deze film is te zien hoe de Suurhoffbrug is gerenoveerd, en vertelt technisch manager Bram Buts over de bijzondere toepassing van epoxy (lijm) en bouten die speciaal voor de Suurhoffbrug zijn ontwikkeld.

A15 Suurhoffbrug - Klaar voor de toekomst Toen de Suurhoffbrug in de jaren 70 werd gebouwd, reden er slechts enkele vrachtwagens per dag. Tegenwoordig is de Suurhoffbrug de internationale toegangspoort tot de Maasvlakte. Er rijdt nu veel meer en zwaarder verkeer dan vroeger, waardoor er schades zijn ontstaan. In 2021 hebben we maatregelen genomen zodat de brug er de komende jaren weer tegenaan kan. We maakten een tweede brug en vervoerden die dwars door Rotterdam naar de Maasvlakte. Dankzij deze extra brug worden de lasten van het verkeer voortaan verdeeld over twee bruggen. Ook pakten we de oude brug grondig aan. We repareerden de schades en waar nodig vervingen we complete stukken staal. Daarna versterkten we het basculedeel, waar de brug vroeger open kon voor het scheepvaartverkeer. Dit beweegbare deel had in de loop der jaren het meest geleden van het zware verkeer. Voor de gebruikelijke versterkingswijze met hogesterktebeton was de Suurhoffbrug te licht. Daarom hebben we nieuwe, stalen platen in het rijdek geplaatst. Voor het eerst in Nederland zijn deze platen bevestigd met een combinatie van epoxy (lijm) en bouten. De nieuwe methode is ontwikkeld in samenwerking met ingenieursbureaus, de aannemer, TNO en TU Delft. Bram Buts, technisch manager renovatie Suurhoffbrug: 'De versterkingsmethode die we hier toepassen is echt een innovatie, een combinatie van lijmen en bouten. En daarmee is het ontzettend interessant om deze techniek ontwikkeld te hebben en ook direct toe te kunnen passen op deze brug. Het is een heel precies proces dat we doorlopen hebben. Allereerst moet de werkplek geheel schoon zijn. En daarvoor hebben we een tent over het basculedeel heen geplaatst, om inderdaad vocht- en stofvrij te kunnen werken. De platen die zijn vervolgens naar het werk toegebracht en op de brug aangebracht. De gaten die al in de versterkingsplaten zaten, hebben we doorgeboord, in de brug. En vervolgens hebben we de platen weer gelift, dus omhoog gebracht, om al het slijpsel eronder weer weg te kunnen halen. En vervolgens zijn de platen aan elkaar gelast. Dan hebben we daarna het meest kritische onderdeel van de operatie: de epoxy aanbrengen tussen de bestaande dekplaat en de versterkingsplaat. Op dat moment hebben we al het verkeer van de brug afgehaald, omdat er geen enkele trilling in de brug gebracht mocht worden. De bouten houden de versterkingsplaat en de bestaande dekplaat aan elkaar. En de lijm brengt de kracht over tussen deze twee platen. Niet alleen voor ons is het interessant om er mee bezig te zijn, met het ingenieursbureau, met TNO, met TU Delft. Maar je merkt ook dat de interesse vanuit Nederland en vanuit het buitenland groot is voor deze nieuwe, innovatieve versterkingsmethode.' De Suurhoffbrug kan er weer jaren tegenaan. In de toekomst komt hier een nieuwe brug. Meer weten? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/suurhoffbrug Een productie van Rijkswaterstaat ©2021

Nieuwe methode gebruikt

Eerder deze zomer hebben we al diverse schades aan de Suurhoffbrug gerepareerd en stukken staal vervangen. Bij het basculedeel, dat de afgelopen decennia het meest had geleden onder het verkeer, is een nieuwe methode gebruikt die speciaal voor de Suurhoffbrug is ontwikkeld: nieuwe dekplaten zijn op de bestaande dekplaten bevestigd met epoxy (lijm) en bouten. Deze innovatie is ontwikkeld en getest in samenwerking met ingenieursbureaus, aannemer Stipt, TNO en de TU Delft.

Stof- en trillingsvrij

In de zomer stond een speciale tent op de brug die alleen toegankelijk was voor een kernploeg van de aannemer en Rijkswaterstaat, om het klimaat in de tent zo min mogelijk te verstoren. Bij het boren in de platen en bij andere werkzaamheden kwam uiteraard wel stof vrij, dat steeds zo snel mogelijk werd verwijderd met grote stofzuigers. Op vrijdagavond werd het verkeer van de brug gehaald zodat de epoxy in trillingsvrije omstandigheden via speciale buisjes kon worden aangebracht en kon uitharden. Op maandagochtend was de operatie afgerond en ging de brug weer open voor verkeer.

Rijstroken op definitieve plek

Tot eind september 2021 wordt het laatste deel van de brug gerepareerd, waarna de rijstroken op de definitieve plek worden gelegd en de tijdelijke verbinding gereed is. In de weken erna worden nog kleine afrondende werkzaamheden uitgevoerd.

Toegangspoort tot de Maasvlakte

De A15 Suurhoffbrug is de toegangspoort tot de Maasvlakte. Net als veel andere bruggen is de Suurhoffbrug er slecht aan toe omdat er veel meer en veel zwaarder verkeer rijdt dan waarvoor de brug ooit is gebouwd. Eerder dit jaar hebben we een nieuwe brug geplaatst naast de oude brug om de lasten van het verkeer te verdelen. Ook wordt de oude brug op dit moment gerenoveerd. Zo blijft deze tijdelijke verbinding veilig te gebruiken totdat er in de toekomst (omstreeks 2030) een nieuwe oeververbinding ligt.