Nieuwsbericht

Projectplan Waterwet aanbrengen rivierhout ter inzage

Gepubliceerd op: 15 september 2021 - Laatste update: 2 juni 2022, 14:26

Door de aanleg van de overnachtingshaven Spijk moet Rijkswaterstaat compenserende maatregelen nemen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Hiervoor is een projectplan Waterwet nodig. De uitleg van de gevolgen van deze maatregel staan hierin.

Het genoemde projectplan ligt vanaf 16 september 2021 ter inzage. Belanghebbenden kunnen hier tot en met 27 oktober 2021 bezwaar tegen maken.

Projectplan

Het projectplan gaat over het aanbrengen van rivierhout (15 bomen) als ecologische maatregel. Dit gebeurt aan de noordelijke rechteroever van de Boven-Rijn, tussen kmr. (kilometerraai; afgeperkte afstand van 1.000 m) 860.700 en 861.500 in de gemeente Zevenaar.

De maatregel is nodig, omdat bij de aanleg van de haven een oppervlakte van ongeveer 15.000 m2 bodem, bestaand uit grind en zand, bedekt wordt met stenen. Soorten die voordeel hebben bij een zandige ondergrond (vooral vis en macrofauna), hebben hierdoor te maken met een verlies aan een geschikte leefomgeving. Door het aanbrengen van rivierhout in de vorm van dode bomen, nemen de natuurwaarden ter plaatse toe. Dit heeft een positief effect op de (ecologische) waterkwaliteit. Voor macrofauna en vissen maken we extra leefomgeving.

Terinzagelegging

Door de genomen coronamaatregelen is het op dit moment gemakkelijker om het projectplan en de stukken die erbij horen digitaal te bekijken of te downloaden. Het projectplan, met de stukken die erbij horen, is ook in te zien bij Rijkswaterstaat op de Van Nieuwenhuizenweg 8, 6874 NE te Wolfheze. Dat kan vanaf 16 september tot en met 27 oktober 2021.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen door het besluit, gedurende een periode van 6 weken, tegen dit projectplan een bezwaarbrief indienen. Dat kan vanaf de dag na het bekend maken.

U kunt de bezwaarbrief richten aan de Minister van infrastructuur en Waterstaat, ter attentie van de dienst Rijkswaterstaat Oost-Nederland, afdeling Werkenpakket, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht.

Ingaan besluit

Het besluit treedt in werking 6 weken na het bekend maken ervan. Behalve als er voor deze datum bezwaar is gemaakt en een verzoek wordt gedaan tot het nemen van een tijdelijke voorziening. Het richten van dit verzoek gebeurt aan de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht, binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het bezwaar zijn woonplaats heeft.

Nieuwe haven

Rijkswaterstaat maakt in de Beijenwaard bij Spijk een nieuwe overnachtingshaven voor binnenvaartschippers. Hierdoor verbeteren we een vlotte en veilige doorstroming van het scheepvaartverkeer. Schippers kunnen zich dan beter aan de wettelijke vaar- en rusttijden houden. Meer informatie is te vinden op de projectpagina van Overnachtingshaven Spijk.