Nieuwsbericht

24e Functioneringsluiting Maeslantkering geslaagd

Gepubliceerd op: 13 september 2021 - Laatste update: 13 september 2021, 18:12

1 keer per jaar, voor het begin van het stormseizoen, test Rijkswaterstaat de sluiting van de Maeslantkering en de Hartelkering. Deze keringen hebben de taak om 2 miljoen inwoners van Zuid-Holland te beschermen tegen stormvloeden vanaf zee. De functioneringssluiting vond dit jaar voor de 24e keer sinds de oplevering in 1997 plaats op zondag 12 september 2021 en is geslaagd.

Klaar voor het stormseizoen

Na het grote onderhoud in de zomermaanden test Rijkswaterstaat altijd vóór de start van het stormseizoen de Maeslantkering en de Hartelkering, samen de Europoortkering genoemd. Het stormseizoen loopt van 1 oktober tot en met 15 april. De functioneringssluiting is bedoeld om de stormvloedkeringen integraal te testen. De test geldt zowel voor de techniek van de kering als voor de mensen die de keringen bedienen. De jaarlijkse functioneringssluiting markeert dat Rijkswaterstaat in Zuid-Holland klaar is voor het stormseizoen. Overige keringen in de het land zoals de Oosterscheldekering en Ramspol hebben binnenkort hun proefsluiting.

Start themajaar 600 jaar Sint Elisabethsvloed bij Rijkswaterstaat

In de nacht van 18 op 19 november 1421 raasde een zware noordwesterstorm langs de Noordzeekust. Een verwoestende overstroming is het gevolg in grote delen van Holland, Zeeland, West-Friesland, het Gelders rivierengebied en Vlaanderen. Deze Sint Elisabethsvloed was één van de ergste overstromingen in ons land. 600 jaar lijkt al lang geleden, maar de gebeurtenis is actueler dan ooit. Kijk bijvoorbeeld naar de overstromingen deze zomer in Limburg.

Expositie Keringhuis uitgebreid

In het Keringhuis, het bezoekerscentrum van de Maeslantkering, besteden we dit jaar speciaal aandacht aan de Sint Elisabethsvloed en aan andere overstromingen in Nederland. Van de oudst bekende overstroming in 838 tot aan de overstromingen van de laatste honderd jaar: de Zuiderzeevloed, de Watersnoodramp van 1953 en de overstromingen in het rivierengebied. We laten ook zien hoe Rijkswaterstaat en zijn partners ons land beschermen tegen overstromingen. Later in het jaar is ook in het Biesboschmuseum een expositie gewijd aan dit thema. In het themajaar 600 jaar Sint Elisabethsvloed werken ruim 60 partners samen. Met aandacht voor de historie, natuur, hoogwaterbescherming en het klimaat. Bekijk de website 600 jaar Elisabethsvloed voor meer informatie.

Werken in de zomer

Stormen kunnen het hele jaar door voorkomen. Werken aan de bescherming tegen hoogwater en stormvloeden is in Nederland dan ook een blijvende noodzaak. Met name tijdens het stormseizoen is de kans het grootst dat een flinke storm het water zo opstuwt dat de waterstanden extra hoog worden. Alles moet dan op orde zijn. Rijkswaterstaat heeft deze zomer weer veel werk verzet aan de Deltawerken zoals de Maeslant-en Hartelkering om de stormvloedkeringen stormbestendig te houden.

Deltawerken in topconditie

De Maeslantkering beschermt Zuid-Holland vanaf Den Haag tot voorbij Dordrecht en viert in 2022 haar 25-jarig jubileum. Dit Deltawerk was als laatste van de 13 klaar. Door de Deltawerken in conditie te houden, blijven ze oersterk en veilig. We repareren en vervangen als het nodig is onderdelen en we verbeteren de werking. Daarbij kiezen we voor duurzame oplossingen. Deze keringen samen beschermen in combinatie met andere maatregelen de inwoners van Zuid-Holland, West-Brabant, Utrecht en Zeeland tegen hoogwater.