Nieuwsbericht

Aangevaren Gerrit Krolbrug naar werf voor onderzoek

Gepubliceerd op: 10 augustus 2021, 10.19 uur

Rijkswaterstaat werkt aan de voorbereidingen om het beweegbare deel van de Gerrit Krolbrug in Groningen uit het water te tillen en te vervoeren naar de werf van Rusthoven, op een andere plek in de stad. Daar krijgt de brug een onderzoek.

Door het uittillen van de brug zijn de vaste fiets-loopbruggen bij de Gerrit Krolbrug in het weekend van 28 en 29 augustus en 4 en 5 september 2021 (deels) niet bruikbaar. Hiervoor zijn diverse omleidingsroutes in de stad uitgezet.

Update 18 augustus 2021

De fiets-loopbruggen van de Gerrit Krolbrug zijn op de volgende momenten gestremd:

AfsluitingWanneer
Afsluiting oostelijke loopbrug

Zaterdag 28 augustus 14.00 tot zondag 29 augustus 2021 12.00 uur en van zaterdag 4 september 12.00 tot zondag 5 september 2021 12.00 uur

Afsluiting westelijke loopbrug

Zaterdag 28 augustus 19.00 tot zondag 29 augustus 2021 09.00 uur en van zaterdag 4 september 17.00 tot zondag 5 september 2021 09.00 uur

Let op! Dit betekent een gehele stremming van de fiets-loopbruggen van zaterdag 28 augustus 19.00 uur tot zondag 29 augustus 2021 09.00 uur en van zaterdag 4 september 17.00 uur tot zondag 5 september 2021 09.00 uur.

Er zijn omleidingsroutes in de stad uitgezet. Indien de bruggen eerder open kunnen zullen we dit zeker doen.

Aanvaring Gerrit Krolbrug

Door een aanvaring met de Gerrit Krolbrug in de nacht van zaterdag 15 mei 2021, bleek de brug dusdanig beschadigd dat deze niet meer dicht kon. Door het beweegbare deel van de brug naar de kant te schuiven, werd de vaarweg weer toegankelijk gemaakt voor het scheepvaartverkeer. Om te kunnen bepalen of het beweegbare deel van de Gerrit Krolbrug hersteld kan worden, is nader onderzoek nodig.

Dit onderzoek is niet mogelijk op de huidige locatie. Daarom worden de brugdelen in het weekend van 28 - 29 augustusĀ en 4 - 5 september opgetild en over het water naar de werf van Rusthoven vervoerd. Vanaf maandag 16 augustus zijn er diverse voorbereidende werkzaamheden. Hiervan hebben fietsers en voetgangers geen last.

Omleidingsroutes

Sinds de aanvaring kan het autoverkeer geen gebruik meer maken van de Gerrit Krolbrug om het Van Starkenborghkanaal te passeren. Dat verkeer wordt via diverse routes omgeleid.

De hoge vaste fiets-loopbruggen hebben geen beschadigingen en zijn nog steeds in gebruik. Tijdens de uithijswerkzaamheden op zaterdag 28 augustus, zondag 29 augustus, zaterdag 4 september en zondag 5 september is er voor de fiets-loopbruggen een stremming. Dit is noodzakelijk vanwege de veiligheid van de gebruikers en het werkpersoneel. Daarom gelden er in deze weekenden ook omleidingsroutes voor fietsers en voetgangers, die met borden in de stad zijn aangegeven.

Ook tijdens deze korte volledige stremming is het voor mindervaliden mogelijk om via een gratis shuttlebus aan de andere kant van het kanaal te komen. De gemeente Groningen heeft vanaf eind juli adviesroutes geplaatst om te grote drukte voor de fietsbruggen bij de start van het schooljaar te voorkomen.