Vrijgevallen pijpleiding in de Maas bij Urmond veilig

Nieuwsbericht

Vrijgevallen pijpleiding in de Maas bij Urmond veilig

Gepubliceerd op: 21 juli 2021, 15:14 - Laatste update: 21 juli 2021, 15:22

De pijpleiding die vanwege hoge waterafvoeren en de sterke stroming in de Maas vrij kwam te liggen op de rivierbodem bij Urmond is dinsdagmiddag 20 juli 2021 veiliggesteld door pijplijnbeheerder PPS. Er is geen potentieel gevaar voor mens, dier en milieu.

Door de hoge waterafvoeren in de Maas en de sterke stromingen die daardoor zijn ontstaan, was tussen Maasband en Urmond een stuk van de oever weggespoeld. Hierdoor is de waterloop van de rivier verschoven en is er een nieuwe, diepere geul ontstaan. Net op deze plek kruist een ondergrondse pijpleiding de Maas die nafta, een dieselachtige vloeistof, van de haven van Antwerpen naar onder andere het Chemelot-terrein transporteert.

Bij de eerste indicaties werd maandag 19 juli uit voorzorg de leiding uit bedrijf genomen en werden de voorbereidingen gestart om water in de leiding te pompen. In opdracht van Rijkswaterstaat is het herstel van de oever op de plaats van de leiding gestart.

Kleine lekkage

Dinsdagochtend 20 juli omstreeks 07.00 uur werd door PPS een geleidelijk drukverlies in de pijpleiding vastgesteld. Bovendien werd in de buurt van de kruising van de pijpleiding een penetrante geur waargenomen. Dit bevestigde het vermoeden dat de leiding schade had opgelopen en er een lek was ontstaan. De hoeveelheden nafta die zijn vrijgekomen bleken achteraf zeer beperkt te zijn. Er bestond op geen enkel moment gevaar voor de volksgezondheid.

De brandweer van Maasmechelen is dinsdag 20 juli rond 11.00 uur gestart water in de leiding te pompen, met een debiet van 2700 l/min, waardoor de nafta op een gecontroleerde wijze in de richting van het Chemelot-terrein gestuwd werd. Diezelfde dag, omstreeks 14.30 uur, waren deze werkzaamheden afgerond.

Sindsdien zit er enkel nog water in de leiding en is alle potentieel gevaar voor mens, dier en milieu geweken. In de komende dagen onderzoekt PPS wat de schade aan de leiding is en hoe de leiding zo snel als mogelijk weer in gebruik genomen kan worden.