Nieuwsbericht

Wandel- en fietsroute over Oranjesluizen tijdelijk gesloten

Gepubliceerd op: 17 juni 2021 - Laatste update: 22 april 2022, 15:14

In verband met een veiligheidsrisico voor voetgangers en fietsers op de route over de Oranjesluizen bij Schellingwoude sluit Rijkswaterstaat vanaf donderdag 17 juni 2021 16.30 uur, de wandel- en fietsroute over het complex tijdelijk af.

Fietsers en voetgangers kunnen de Schellingwouderbrug als alternatief gebruiken.

Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden om de route over de sluizen weer veilig te kunnen openen. Wel is al duidelijk dat hiervoor technische aanpassingen nodig zijn, die naar verwachting enkele maanden in beslag zullen nemen.

Populaire wandel- en fietsroute en drukke scheepvaartroute

Op het Sluizencomplex Schellingwoude kruist een populaire wandel- en fietsroute met een belangrijke en drukke scheepvaartroute. Om passanten veilig over het sluizencomplex te leiden heeft Rijkswaterstaat een aantal maatregelen getroffen. Zo zijn er verkeerslichten en geluidssignalen om wandelaars en fietsers erop te wijzen of de sluizen wel of niet overgestoken kunnen worden.

Veiligheid

Een belangrijke veiligheidsfunctie betreft de noodstop. De noodstop zorgt ervoor dat de beweging van onderdelen van de sluis direct gestopt kunnen worden bij een onveilige situatie. Recent heeft inspectie uitgewezen dat deze noodstop bij een van de sluizen op het complex, de Prins Willem-Alexandersluis (PWA-sluis), niet voldoende betrouwbaar is.

Hierdoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor wandelaars en fietsers, die de PWA-sluis oversteken, niet voldoende garanderen.

Tot nader order afgesloten

De benodigde aanpassingen om dit op te lossen zijn ingewikkelder dan eerder gedacht. Ook zijn de levertijden van verschillende onderdelen veel langer geworden dan gebruikelijk was. Vanwege deze onzekerheden kunnen wij nog geen concrete heropeningsdatum van de wandelroute noemen. Wel is duidelijk dat de route niet vóór zomer 2022 heropend kan worden.