Nieuwsbericht

Online informatiebijeenkomst A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda; 23 juni 2021

Gepubliceerd op: 7 juni 2021 - Laatste update: 28 februari 2023, 13:41

Rijkswaterstaat organiseert op 23 juni 2021 een online informatiebijeenkomst (webinar) over de stand van zaken van het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda. Dit is het 1e participatiemoment van de planuitwerkingsfase.

Tijdens deze bijeenkomst wordt meer informatie gegeven over de huidige stand van zaken van het project, met een doorkijk naar de komende tijd. Geïnteresseerden worden meegenomen in hoe Rijkswaterstaat toe wil werken naar een tracébesluit (TB), welke stappen daarin genomen worden en welke onderzoeken er plaats zullen vinden. De bijeenkomst start om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden.

Participeren

Deze online informatiebijeenkomst geeft de stand van zaken weer van het project en is geen formeel moment. Geïnteresseerden kunnen nu al suggesties doen via een “denk mee” knop op een digitale kaart van het projectgebied. Suggesties kunnen bijvoorbeeld gaan over aandachtspunten, ideeën of zorgen. Door op een specifieke locatie op de digitale kaart te klikken, opent een venster waar de input in verwerkt kan worden.

Nadere informatie over de participatie is ook op de website van het traject te vinden. Tijdens de onlinebijeenkomst is het mogelijk om vragen te stellen via de chat. De opname van deze bijeenkomst wordt op de projectwebsite beschikbaar gesteld, zodat iedereen deze terug kan kijken. De chatactiviteit wordt hierbij niet getoond.

Planuitwerking

In deze fase onderzoekt het project het Voorkeursalternatief dat uit de Verkenningsfase kwam verder. De resultaten van de onderzoeken en de uitwerking van het technisch ontwerp worden eerst opgenomen in een ontwerptracébesluit (OTB) en later in een tracébesluit (TB), met bijbehorende milieueffectrapportage (mer).

De input vanuit de participatie wordt meegewogen bij de uitwerking van deze rapportage en besluiten. Op het OTB en TB en de bijbehorende milieueffectenrapportage zal inspraak mogelijk zijn. Meer daarover kunt u vinden op de projectwebsite.

Voorbereiding realisatie

Bij het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda worden parallel aan de planuitwerking aanbestedingsstukken voor de realisatie opgesteld. Normaal gesproken gebeurt dit pas ná een vastgesteld tracébesluit (TB). Door eerder te starten met de aanbestedingsstukken, kan het project ook eerder een opdrachtnemer werven voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

Verder vinden parallel aan de planuitwerking activiteiten plaats op het gebied van conditionering (onder andere het verleggen van kabels en leidingen) en aankoop van vastgoed.

Op de projectwebsite vindt u nadere informatie over het project, waaronder de rubriek “Veelgestelde vragen”. Contact opnemen kan via de website.