Nieuwsbericht

Locatie voor drijvend zonnepark bij de Krammersluizen aan lokale coöperaties gegund

Gepubliceerd op: 9 juni 2021, 09.27 uur - Laatste update: 6 oktober 2023, 14.29 uur

Voor een drijvend zonnepark bij de Krammersluizen in Zeeland is de voorovereenkomst getekend door Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de energiecoöperaties Zeeuwind en Deltawind.

Niet alleen de verwachte grootte van het zonnepark is bijzonder, ook de locatie. Voor haar bijdrage aan de energietransitie kijkt de rijksoverheid naar locaties die meervoudig gebruikt kunnen worden. Voor gronden van Rijkswaterstaat gebeurt dit in het pilotprogramma Hernieuwbare energie op Rijksgrond. Hierin hebben de uitvoeringsorganisaties Rijkswaterstaat, RVB en RVO de krachten gebundeld. De locatie Krammersluizen is het 1e project van dit pilotprogramma dat naar de markt gaat.

Vervolgstappen

Zeeuwind en Deltawind zijn verheugd dat na een openbare procedure ‘Voornemen tot Overeenkomst’ het gebruiksrecht door het RVB aan hen gegund is. Van de bassins die in totaal rond de 80 ha beslaan, mogen de energiecoöperaties 20 - 40 ha voor het drijvende zonnepark ontwikkelen. De doorstroming en de veiligheid van het scheepvaartverkeer staat daarbij voorop.

Ook is er aandacht voor het behoud van het planten- en dierenrijk. De mogelijke impact die het zonnepark heeft op onder andere de natuur en waterveiligheid wordt nog nader onderzocht. Pas als dat goed in beeld is, kunnen vervolgstappen worden gezet. Daarbij is acceptatie van de plannen door bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een essentieel onderdeel. Het gaat hier om een burgerinitiatief van 2 lokale coöperaties, die veel ervaring hebben met het borgen van maatschappelijk draagvlak.

Veel kennis van omgeving

De coöperaties kennen de locatie goed. Eerder ontwikkelden Zeeuwind en Deltawind hier al succesvol het Windpark Krammer; het grootste burgerinitiatief van Nederland. De energiecoöperaties kunnen daardoor optimaal gebruikmaken van de al bestaande infrastructuur.

Inzet meervoudig grondgebruik voor energietransitie

Sten Heijnis, werkzaam bij Rijkswaterstaat en manager van het Pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond is eveneens trots dat de voorovereenkomst getekend is: ‘Krammersluizencomplex is het 1e van de 10 pilotprojecten op domein van Rijkswaterstaat dat naar de markt gaat. We hebben in de voorbereiding om Krammersluizen ‘marktgereed’ te maken, veel geleerd over technische mogelijkheden en haalbaarheid van het project.

Eén van de uitdagingen is dat het aan te leggen zonnepark gecombineerd moet worden met het primaire gebruik van het water, namelijk de werking van de sluis op het hoog- en laagbekken. Allereerst hebben we het potentieel van de locatie zorgvuldig onderzocht. Verder vinden we het evenals Zeeuwind en Deltawind belangrijk dat er aandacht is voor natuurwaarden. Het opwekken van hernieuwbare energie is enorm belangrijk, maar we kijken tevens naar behoud van biodiversiteit en klimaataanpassing.

Pilotprogramma Hernieuwbare energie op rijksgrond

In het pilotprogramma dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is opgezet, onderzoeken Rijkswaterstaat, RVB en RVO de mogelijkheden om maatschappelijke meerwaarde te kunnen realiseren, door meervoudig gebruik bij de inzet van rijkgronden. Dit project is daar een voorbeeld van.

Ook bij andere pilotprojecten is het de bedoeling dat de opwek van duurzame energie gaat plaatsvinden op baggerdepots, in bermen of op knooppunten langs snelwegen. Heijnis zegt daarover: ‘Waar dat kan en dat gewenst is, moeten we deze plekken zo optimaal mogelijk benutten om samen met gemeenten, provincies, netbeheerders, maatschappelijke organisaties en bewoners onze bijdrage te leveren aan het klimaatakkoord. In 2030 moet 70% van de elektriciteit uit zonne- en windenergie komen.

Ook project ‘Zon langs de A7’ dit najaar naar de markt

In navolging van Krammersluizen, verwachten we dit najaar het pilotproject ‘Zon langs de A7’ naar de markt te brengen. In deze pilot is het de bedoeling om langs 4 op- en afritten in Noord-Holland, knooppunten van kleinere zonneweides te voorzien. De te realiseren locaties passen in de regionale plannen voor de energietransitie. De definitieve procedure voor gunning van dit project aan de markt wordt gepubliceerd op de website van Biedboek.