Wilhelminakanaal: Voorbereidende werkzaamheden voor groot onderhoud sluis IV

Werkzaamheden

Wilhelminakanaal: Voorbereidende werkzaamheden voor groot onderhoud sluis IV

Gepubliceerd op: 4 mei 2021, 13:39

In oktober 2021 gaat Rijkswaterstaat grote onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan sluis IV in Haghorst. Als voorbereiding daarop, moeten enkele voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden van dinsdag 4 tot en met donderdag 6 mei 2021. Scheepvaart kan geen gebruik maken van de sluis.

De aannemer Istimewa Elektro BV gaat in samenwerking met Hollandia BV sluis IV renoveren. In oktober wordt de sluis gestremd voor een duur van 4 tot 5 weken. Om dat onderhoudswerk uit te kunnen voeren, moet de sluis drooggelegd worden. Het werk omvat onder andere het uithijsen van de sluisdeuren om voorzien te worden van nieuwe taatspennen en de aangrijpingspunten voor de deurcilinders. Ook worden de deuren in detail nagekeken en daar waar nodig hersteld. Na drooglegging kunnen diverse inspecties gedaan worden en worden onder andere ook metselwerkzaamheden uitgevoerd.

Voorbereiding op groot onderhoud

Als voorbereiding op dat werk, moet nu een voorinspectie gedaan worden door middel van het inzetten van onder andere een duiker. Er wordt een vooronderzoek gedaan naar de staat van het keermiddel en ook zullen hydrauliekmetingen gedaan worden aan de sluisdeuren. Tijdens de voorinspectie wordt ook naar de mogelijkheden gekeken om de sluis in den droge te kunnen zetten ten behoeve van de werkzaamheden in oktober.

Hinder Wilhelminakanaal

Tijdens de werkzaamheden van sluis IV is geen scheepvaart mogelijk op het Wilhelminakanaal van dinsdag 4 tot en met donderdag 6 mei 2021. Brug Haghorst is alleen op 4 mei gestremd zijn voor wegverkeer, fietsers en voetgangers. De omleidingsroute wordt ter plekke met gele borden aangegeven.

Meer informatie werkzaamheden Wilhelminakanaal

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? U kunt bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).