Werk mee aan verduurzamen van de infrasector op www.duurzame-infra.nl

Nieuwsbericht

Werk mee aan verduurzamen van de infrasector op www.duurzame-infra.nl

Gepubliceerd op: 22 april 2021, 10:12

Het programma klimaatneutrale en circulaire infrastructuur nodigt marktpartijen, medeoverheden en kennisinstellingen uit om mee te doen aan de invulling van de zogeheten roadmaps. Hierin wordt de meest realistische route naar een klimaatneutrale en circulaire infrasector bepaald.

Aanmelden kan op de nieuwe site www.duurzame-infra.nl. De site werd gelanceerd in de online startbijeenkomst ‘Gezamenlijke verkenning naar invulling klimaatneutrale en circulaire infrastructuur’ op 15 april 2021. Tijdens de bijeenkomst werden aanwezigen bijgepraat over het programma klimaatneutrale en circulaire infrastructuur waarmee Rijkswaterstaat, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en ProRail samenwerken aan de ambitie om uiterlijk in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en circulair te werken.

Invulling transitiepaden

De uitvoering van het programma verloopt via transitiepaden die staan voor de werkterreinen van IenW met de meeste klimaatimpact: wegverharding, kunstwerken, kustlijnzorg & vaargeulonderhoud, bouwplaats & bouwlogistiek, bovenbouw spoor en energievoorziening spoor. Elk transitiepad presenteerde de 1e schetsen van hun roadmaps en liet zien hoe we met de sector, medeoverheden en kennisinstellingen samen willen werken aan de invulling van de route naar 2030.

Duurzame-infra.nl

Om de roadmaps verder te ontwikkelen is het nieuwe digitale platform www.duurzame-infra.nl opgezet. Hier is op de pagina Roadmaps informatie te vinden over de transitiepaden en hebben we op de pagina Strategie het programma toegelicht. Ook blijft u hier op de hoogte van nieuws en toekomstige bijeenkomsten. Ook partijen die niet bij de bijeenkomst waren, maar wel betrokken willen zijn bij de ontwikkeling van de roadmaps, zijn van harte welkom om zich aan te melden.