Voorbereiding aanbesteding Wilhelminakanaal bijna afgerond

Nieuwsbericht

Voorbereiding aanbesteding Wilhelminakanaal bijna afgerond

Gepubliceerd op: 15 april 2021, 09:43

De voorbereidingen voor de aanbesteding van het Wilhelminakanaal zijn in volle gang. Medio 2021 zoekt Rijkswaterstaat een aannemer die de nieuwe Sluis III van het kanaal afbouwt en Sluis II sloopt en opnieuw bouwt.

Deze aanpassingen zijn nodig omdat de sluizen in het Wilhelminakanaal in Tilburg momenteel te smal zijn voor grote binnenvaartschepen. De regio is dus niet optimaal bereikbaar via het water. Een belangrijke klus voor de regio én voor aannemers. Daarom werkt Rijkswaterstaat hard aan de contractstukken voor de aanbesteding. In dit artikel antwoord op de vragen: hoe ziet de aanbestedingsprocedure eruit? Wat zijn de eisen? Welke aannemers komen ervoor in aanmerking?

Procedure

De verbouwing van het Wilhelminakanaal is een opdracht van Rijkswaterstaat, provincie Noord-Brabant en gemeente Tilburg. Deze 3 overheden zijn samen vertegenwoordigd in het projectteam. Als aanbestedende dienst houdt Rijkswaterstaat een aanbestedingsprocedure met een concurrentiegerichte dialoog. Daarbij maken we vroegtijdig onderscheid op basis van inhoud en kwaliteit. In één-op-één dialooggesprekken nemen we tijdens de aanbestedingsprocedure met de markt alle facetten van de opdracht door.

Eisen voor de aannemer

Er is een aantal eisen verbonden aan de aanbesteding. Zo moet de aannemer voldoen aan de projectmanagementeis in de bouwsector en ervaring hebben met het aanleggen van waterbouwkundige kunstwerken in beton of staal in een hoofdvaarweg. Daarnaast moet de aannemer ervaring hebben met systeemintegratie en het ontwerpen en uitvoeren van industriële automatiseringssystemen. Een specifieke factor in dit project die de prijs-kwaliteit verhouding bepaalt, is duurzaamheid. Hierbij kijken we voornamelijk naar milieukosten en energie, maar ook naar de circulariteit van het ontwerp. Een andere factor is minder hinder: het beperken van omgevingshinder en de wijze waarop de aannemer omgaat met omgevingshinder. Tenslotte is risicobeperking een belangrijke factor. Zo moet de aannemer de mijlpaal voor ingebruikname halen en verwachten we een goede samenwerking tussen opdrachtnemer en -gever.

Planning

Medio 2021 start de aanbestedingsprocedure om een geschikte aannemer te vinden. Het gehele aanbestedingsproces zal ongeveer een jaar duren. Na de gunning (medio 2022) werkt de aannemer het project in detail uit. Het projectteam legt de uitwerking vervolgens in 2022 voor aan belanghebbenden in de omgeving. Er is een aantal onzekerheden die de planning kunnen beïnvloeden. Onder andere de behandeling van de projectbegroting door de gemeenteraad van Tilburg, de aanpak van de stikstofproblematiek en het proces rondom het projectplan Waterwet.

Contract

Voor deze aanbesteding hanteert Rijkswaterstaat een Design & Construct-contract. Dit betekent dat de aannemer straks verantwoordelijk is voor zowel het ontwerp als de uitvoering van het project. De aannemer werkt dit uit binnen de eisen en richtlijnen die Rijkswaterstaat heeft opgesteld. Met deze contractvorm benutten we de kennis, innovatie en slagkracht van de markt optimaal. De aannemer kan met deze vorm het ontwerp en de uitvoeringswijze optimaal op elkaar afstemmen. Voor dit project is dit essentieel, onder meer omdat de werkzaamheden in een bebouwde omgeving plaatsvinden met bewoners en bedrijven in de buurt. In combinatie met gunning van het contract op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding, leidt deze contractvorm tot meer aandacht voor kwaliteit van het voorstel.

Meer nieuws Wilhelminakanaal: herbouw Sluis II en afbouw nieuwe Sluis III