Nieuwsbericht

Aanbesteding groot onderhoud tunnels A73 gestart

Gepubliceerd op: 9 april 2021 - Laatste update: 28 februari 2023, 14:28

Rijkswaterstaat is gestart met de aanbesteding van het groot onderhoud van de Roertunnel en Tunnel Swalmen in de A73. In de aanbesteding is het reguliere onderhoud van deze tunnels en het uitvoeren van een vervangings- en renovatieopdracht uitgevraagd conform het tweefasenproces.

Naar verwachting wordt de opdracht in januari 2022 gegund. De werkzaamheden staan gepland voor de zomer van 2023. Na dit groot onderhoud voldoen de tunnels weer langjarig aan de eisen op het gebied van beschikbaarheid, betrouwbaarheid én veiligheid.

Tweefasenproces

Dit project is opgenomen in het plan ‘Op weg naar een vitale infrasector’ en is 1 van de landelijke projecten waarbij wordt gewerkt volgens het tweefasenproces. Hiermee wil Rijkswaterstaat komen tot een evenwichtigere risicoverdeling, minder tenderinspanning en -kosten voor de markt en een betere beheersing van het project. Deze nieuwe aanpak maakt het voor dit project mogelijk om gezamenlijk tot een geaccepteerd definitief ontwerp van de vervangings- en renovatieopdracht te komen.

MDCM-contract

Het contract bestaat uit de onderdelen Maintain, Design, Construct, Maintain (MDCM). De opdrachtnemer start eerst met het onderhoud aan de tunnels. Het inzicht dat hierbij wordt verkregen over de objecten, wordt gebruikt voor het 2e onderdeel, de ontwerpfase van de renovatie. Gedurende het ontwerp en de uitvoering van de vervangings- en renovatiewerkzaamheden, gaat het onderhoud door. Na afronding van het ‘construct’-deel onderhoudt de opdrachtnemer de tunnels nog enkele jaren.

A73-tunnels

De A73 vormt een belangrijke noord-zuidroute door Limburg en loopt van knooppunt Ewijk bij Nijmegen naar knooppunt Het Vonderen bij Maasbracht. Sinds 2008 kent de snelweg 2 tunnels in de omgeving van Roermond: de Roertunnel (2.400 m) en Tunnel Swalmen (400 m). Dagelijks maken er ruim 45.000 voertuigen gebruik van. Naast groot onderhoud worden 10 van de ruim 50 tunneltechnische installaties vervangen.