E34/A67: Nachtafsluitingen tussen oprit (26) Retie (BE) en afrit (29) Hapert (richting Eindhoven) 22-26 maart 2021

Werkzaamheden

E34/A67: Nachtafsluitingen tussen oprit (26) Retie (BE) en afrit (29) Hapert (richting Eindhoven) 22-26 maart 2021

Gepubliceerd op: 12 maart 2021, 09:18 - Laatste update: 12 maart 2021, 09:19

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de snelweg A67. Hierdoor is de A67 tussen oprit (26) Retie (BE) en afrit (29) Hapert richting Eindhoven in de nachten van maandag 22 maart, dinsdag 23 maart, woensdag 24 maart en donderdag 25 maart 2021 afgesloten van 21.00 uur tot de volgende ochtend 05.00 uur. Weggebruikers dienen door omleidingen rekening te houden met extra reistijd die kan oplopen tot 20 minuten.

In de maanden maart en april 2021 vinden diverse werkzaamheden plaats aan de snelweg A67 ter hoogte van Eindhoven. Het verkeer heeft hierdoor te maken met meerdere weekendafsluitingen en avond- en nachtafsluitingen op trajecten van de A67. Meer informatie over werkzaamheden aan de A67 vindt u op onze projectpagina Onderhoud wegen Noord-Brabant en Limburg.

Na afronding van bovengenoemde werkzaamheden zullen de volgende werkzaamheden aan de A67 plaatsvinden tussen oprit (30) Eersel en afrit (29) Hapert richting de Belgische grens van maandag 29 maart tot en met dinsdag 30 maart 2021.

Afsluitingen E34/A67

De E34/A67 tussen oprit (26) Retie (BE) en afrit (29) Hapert richting Eindhoven is in de nachten van maandag 22 maart, dinsdag 23 maart, woensdag 24 maart en donderdag 25 maart 2021 op de volgende punten afgesloten van 21.00 uur tot de volgende ochtend 05.00 uur:

  • oprit (26) Retie (BE) van de 34 naar A67 richting Eindhoven;
  • grensemplacement aan de A21/A67 komende vanuit België richting Eindhoven;
  • parkeerplaats/verzorgingsplaats Het Goor met aangrenzend tankstation langs de A67 richting Eindhoven;
  • afrit (29) Hapert van de A67 richting Eindhoven.

Omleidingsroutes

Gele borden geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

Regionaal verkeer

In de regio Eindhoven zijn behalve de werkzaamheden aan de A67 ook werkzaamheden gepland op regionale wegen ter hoogte van Veldhoven en Valkenswaard. Om de hinder voor weggebruikers zoveel als mogelijk te beperken, is hiermee bij de planning van de werkzaamheden aan de A67 rekening gehouden. In overleg met de omliggende gemeenten, provincie Noord-Brabant en de hulpdiensten zijn de werkzaamheden aan de A67, aan de Kempenbaan in Veldhoven en van de ombouw N69 bij Valkenswaard zoveel als mogelijk op elkaar afgestemd. Meer informatie over deze werkzaamheden en de geplande afsluitingen staat op de websites Kempenbaan Veldhoven en Grenscorridor N69.

Weersgevoelige werkzaamheden

Onderhoudswerkzaamheden zijn weersgevoelig. Bij slecht weer kunnen de werkzaamheden mogelijk geen doorgang vinden en worden ze opnieuw ingepland.

Onderhoudswerkzaamheden

Deze onderhoudswerkzaamheden vallen onder het onderhoudscontract dat Rijkswaterstaat laat uitvoeren. Het betreft onderhoud dat wegennet, viaducten, bruggen en tunnels nodig hebben, zoals asfaltering, vervangen van voegovergangen en onderhoud aan de vangrail. Met als doel een vlotte en veilige doorstroming voor de weggebruiker.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina Geplande werkzaamheden of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).