Nieuwsbericht

Maatregelen tegen geluidhinder rijkswegen Oost-Brabant bekend

Gepubliceerd op: 26 februari 2021 - Laatste update: 28 februari 2023, 14:44

Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In het plan voor Oost-Brabant komen ongeveer 290 woningen in 15 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen. Voor circa 220 van deze woningen, behorende tot de 1e fase van het project, zijn deze maatregelen nu bekend.

De maatregelen variëren van de aanleg van stiller asfalt tot het plaatsen van een geluidscherm of het uitvoeren van een gevelisolatieonderzoek. Een combinatie hiervan is ook mogelijk. De beoogde geluidmaatregelen zijn de uitkomst van gedetailleerde geluidberekeningen die Rijkswaterstaat uitvoert met wettelijk voorgeschreven rekenmethoden.

Geluidmaatregelen Oost-Brabant

De geluidmaatregelen tegen geluidhinder van rijkswegen in Oost-Brabant gelden voor een specifiek aantal woningen langs de A2A50A59N65 en A67. Het gaat om woningen in de gemeenten Asten, Bernheze, Cranendonck, Deurne, Eersel, Geldrop-Mierlo, Haaren, Heeze-Leende, Heusden, Landerd, Meierijstad, Oss, 's-Hertogenbosch, Someren en Veldhoven.

Welke woningen komen in aanmerking?

Rijkswaterstaat heeft berekend bij welke woningen het gemiddelde geluidniveau per jaar aan de buitenzijde boven de saneringsdrempel van 65 dB* ligt. Voor al deze woningen bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden. De bewoners van deze woningen zijn al eerder per brief op de hoogte gebracht.

Geluidmaatregelenkaart

Op de geluidmaatregelenkaart staan alle woningen langs rijkswegen vermeld waarvoor het MJPG een geluidberekening heeft uitgevoerd. Bekijk de geluidmaatregelenkaart om te zien om welke woningen het gaat.

Vervolgprocedure

Het ontwerp-geluidsaneringsplan voor de betrokken woningen wordt in april 2021 gepubliceerd. Het is vanaf dan te vinden op de website van Bureau Sanering Verkeerslawaai. Na de publicatie van het ontwerp-geluidsaneringsplan heeft iedereen 6 weken de tijd om in een zienswijze aan te geven wat er naar zijn of haar idee aangepast moet worden aan het plan.

2e fase

De geluidmaatregelen voor Oost-Brabant zijn opgedeeld in 2 fases. De circa 220 woningen met de hoogste geluidbelasting en de woningen die alleen voor gevelisolatieonderzoek in aanmerking komen, vallen onder de 1e fase. De maatregelen voor de circa 70 woningen van de 2e fase worden binnenkort bekendgemaakt.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de geluidmaatregelen in Oost-Brabant? Kijk op de pagina van het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG). U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).

Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG)

Het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) komt voort uit de Wet milieubeheer. Hierin is geregeld dat alle woningen waar het geluid van rijkswegen boven de saneringsdrempel van 65 dB* ligt, onder bepaalde voorwaarden, gesaneerd worden. Saneren wil hier zeggen: zorgen dat het geluid bij of in de woningen wordt verminderd. Bij alle woningen waar het geluidniveau boven de saneringsdrempel ligt, bekijkt Rijkswaterstaat hoe het geluid verminderd kan worden.

De Tweede Kamer heeft Rijkswaterstaat en ProRail (voor woningen langs het spoor) een bedrag van 900 miljoen euro ter beschikking gesteld om het MJPG uit te voeren. Bij Rijkswaterstaat gaat het om 20 regionale plannen. Bij het maken van die plannen wordt het effect van een geluidmaatregel altijd zorgvuldig afgewogen tegen de kosten. Mogelijke geluidmaatregelen zijn stiller asfalt, geluidschermen of -wallen en isolatie van uw woning.

* Voor de meeste woningen ligt de saneringsdrempel op 65 dB. Hierop is een aantal uitzonderingen met lagere saneringsdrempels. Op de pagina van het MJPG op Rijkswaterstaat staat uitgelegd wat deze uitzonderingen zijn.