Werkzaamheden

A67: weekendafsluiting tussen Duitse grens en knooppunt Zaarderheiken (richting Eindhoven); 25 februari - 1 maart 2021

Gepubliceerd op: 25 februari 2021

Om vorstschade aan het asfalt te herstellen voert Rijkswaterstaat reparaties uit aan de snelweg A67. De A67 is daardoor afgesloten tussen oprit (41) Venlo en knooppunt Zaarderheiken richting Eindhoven van donderdag 25 februari 20.00 uur tot vrijdag 26 februari 2021 06.00 uur.

Daarnaast is de A40/A67 tussen oprit (2) Stralen (DL) en knooppunt Zaarderheiken richting Eindhoven afgesloten van vrijdag 26 februari 22.00 uur tot maandag 1 maart 2021 01.00 uur voor al het verkeer. Tijdens de afsluitingen zijn ook alle tussenliggende op- en afritten afgesloten voor het verkeer. Weggebruikers dienen hierdoor rekening te houden met omleidingen en extra reistijd.

Afsluitingen snelweg A67

De A67 is afgesloten tussen oprit (41) Venlo en knooppunt Zaarderheiken richting Eindhoven op de volgende locaties:

  • Op- en afrit (41) Venlo van de A67
  • Op- en afrit (40) Velden van de A67
  • Parkeergelegenheid/verzorgingsplaats Reunen met aangrenzend tankstation gelegen aan de A67

De A40/A67 is afgesloten tussen oprit (2) Straelen (DL) en knooppunt Zaarderheiken richting Eindhoven op de volgende locaties:

  • Oprit (2) Straelen naar de A40 (DL) en A67
  • Op- en afrit (1b) Niederhof van de A40 (DL) en de A67
  • Grensemplacement/terrein douane in Nederland gelegen langs de A67
  • Op- en afrit (41) Venlo van de A67
  • Op- en afrit (40) Velden van de A67
  • Parkeergelegenheid/verzorgingsplaats Reunen met aangrenzend tankstation gelegen aan de A67

Omleidingsroutes

Gele borden en tekstkarren geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

Vorstschade aan het asfalt

De winterse omstandigheden hebben afgelopen periode tot asfaltschades geleid. Daar waar nodig zijn tijdelijke maatregelen getroffen en spoedreparaties uitgevoerd. In de komende weken vinden in Zuid-Nederland nog meer herstelwerkzaamheden plaats. Wanneer schade geen direct gevaar oplevert, wordt deze meegenomen in de onderhoudswerkzaamheden die vanaf het voorjaar van 2021 worden uitgevoerd. Wel nemen we tijdelijke veiligheidsmaatregelen voor de weggebruikers, maar ook om veilig te kunnen werken. Zo plaatsen we onder meer waarschuwingsborden, stellen we snelheidsbeperkingen in en waar nodig sluiten we rijstroken af.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie werkzaamheden A67

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina Geplande wegwerkzaamheden. U kunt ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).