Werkzaamheden

A58: Nachtafsluiting ter hoogte van knooppunt St. Annabosch (richting Breda en België); 25-26 februari 2021

Gepubliceerd op: 24 februari 2021

Om vorstschade aan het asfalt te herstellen voert Rijkswaterstaat reparaties uit aan de snelweg A58. De A58 is daardoor afgesloten tussen knooppunt St. Annabosch en afrit (14) Ulvenhout in de richting van Breda en België van donderdag 25 februari 21.00 uur tot vrijdag 26 februari 2021 06.00 uur.

De verbindingsweg A27-A58 ter hoogte van knooppunt St. Annabosch komende vanuit Gorinchem in de richting van Breda en België is eveneens afgesloten voor het verkeer. Daarnaast is oprit (13) Bavel naar de snelweg A58 richting Breda en België gelijktijdig afgesloten. Weggebruikers dienen hierdoor rekening te houden met omleidingen en extra reistijd.

Afsluitingen snelweg A58

De A58 is tussen knooppunt St. Annabosch en afrit (14) Ulvenhout richting Breda en België van donderdag 25 februari 21.00 uur tot vrijdag 26 februari 2021 06.00 uur op de volgende punten afgesloten:

  • A27/A58 verbindingsweg ter hoogte van knooppunt St. Annabosch komende vanuit Gorinchem in de richting van Breda en België;
  • afrit (14) Ulvenhout van de A58 richting Breda en België;
  • oprit (13) Bavel naar de A58 richting Breda en België.

Omleidingsroutes

Gele borden en tekstkarren geven ter plaatse informatie over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen.

Vorstschade aan het asfalt

De winterse omstandigheden hebben afgelopen periode tot asfaltschades geleid. Daar waar nodig zijn tijdelijke maatregelen getroffen en spoedreparaties uitgevoerd. In de komende weken vinden in Zuid-Nederland nog meer herstelwerkzaamheden plaats.

Wanneer schade geen direct gevaar oplevert, wordt deze meegenomen in de onderhoudswerkzaamheden die vanaf het voorjaar van 2021 worden uitgevoerd. Wel nemen we tijdelijke veiligheidsmaatregelen voor de weggebruikers, maar ook om veilig te kunnen werken. Zo plaatsen we onder meer waarschuwingsborden, stellen we snelheidsbeperkingen in en waar nodig sluiten we rijstroken af.

Wegwerkzaamheden: veiligheid voorop

Rijkswaterstaat werkt dagelijks aan vlot en veilig verkeer. Daarvoor zetten wegwerkers en onze weginspecteurs zich dag en nacht in. Veiligheid staat hierbij voorop. Ook u kunt als weggebruiker een bijdrage leveren aan de veiligheid van wegwerkers én uzelf: volg de aanwijzingen en respecteer de snelheidslimiet.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden? Kijk op de pagina Geplande werkzaamheden of bel met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).