Nieuwsbericht

Wat als dit de toekomst is? Werken met de scenario’s van Expeditie RWS2050

Gepubliceerd op: 14 december 2020 - Laatste update: 14 december 2020, 16:41

Bij het ontbijt scannen we de nieuwskoppen. Over de juridische strijd van Europa met de grote techbedrijven, weerrecords, argumenten van voor- en tegenstanders van vaccinatie. En dan met koffie in de hand naar de studeerkamer. De werkdag begint, business as usual. Maar wat als de ontwikkelingen die we nu zien, sterk doorzetten en onze toekomst veranderen?

Dat is in een notendop de vraag die Expeditie RWS2050 zich heeft gesteld bij het schrijven van 4 toekomstscenario’s. 4 plausibele verhalen, over hoe de toekomst zich kan ontwikkelen wanneer bepaalde dominante trends sterker worden en zich met elkaar gaan verbinden. Hieronder per verhaal een korte schets.

Datagedreven wereld

Probeer je eens in te denken dat we daadwerkelijk in een datagedreven wereld leven. Een wereld waarin het produceren en gebruiken van data onze 2e natuur is. Apparaten communiceren steeds meer met elkaar, autonome schepen kunnen 24/7 doorvaren, de landbouw is gerobotiseerd en datacenters domineren het landschap. We zijn steeds meer afhankelijk van de grote tech-bedrijven, hoewel we niet blij zijn met de manier waarop zij omgaan met privacy, autonomie, datakwaliteit. Krijgt Europa de lidstaten dan zo ver dat ze samen optrekken, om Europese technologie en platforms te ontwikkelen, in het belang van de Europese burger?

Dutch Design

Misschien zijn er andere ontwikkelingen die veel sterker ons dagelijks leven gaan bepa¬len. Als Antarctica sneller afsmelt dan we verwachten, en daarmee de zeespiegel sneller stijgt. Als piekbuien en harde winden afwisselen met droogte, hitte en bermbranden. Als wereldwijd de klimaatcrisis steeds duidelijker wordt, dan vergt de aanpak van klimaatproblemen onze 1e aandacht. Dit is de wereld waarin we serieuze maatregelen nemen om onszelf te beschermen tegen klimaatproblemen en waarin we grootschalig inzetten op duurzame energie. Dit is de wereld van Dutch Design.

Multiplex

Ondertussen weten groepen burgers, bedrijven en wetenschappers elkaar te vinden op gemeenschappelijke doelen, van biodiversiteit tot duurzame energie en van zorg tot onderwijs. Zij vormen netwerken op verschillende schaalniveaus, ieder met een eigen oriëntatie, net als bij Multiplex, dat ook is opgebouwd uit meerdere lagen met een verschillende oriëntatie. Voor deze netwerken zijn landsgrenzen niet belangrijk, het gaat om de partners met wie je je doelen kunt bereiken. Tegelijkertijd hechten mensen steeds meer aan groen in de woonomgeving en voorzieningen op fietsafstand.

Stuifzand

Leven vanuit je hart, kansen pakken, zelfontplooiing, is dat eigenlijk niet waar het allemaal om draait? De samenleving heeft een zwerm karakter en sociale media versterken dit. Daarmee lijkt deze wereld op Stuifzand. Er vormen zich tijdelijke knooppunten rond gedeelde belangen of veelbelovende initiatieven, en de politiek probeert hier zo goed mogelijk op te navigeren. Over wat waar is, en wat waardevol is, verschillen de meningen. Het is voor de overheid in deze wereld lastig om beleid voor de lange termijn te formuleren en hieraan vast te houden.

Stel dat een van deze de verhalen onze toekomst is..

Wat zou dat betekenen voor de ruimtelijke inrichting van Nederland en voor de wijze waarop we met elkaar omgaan? Wat zou dat vragen van onze organisatie(s)? Vindt u het interessant om hierover van gedachten te wisselen, neemt u dan contact met ons op!

Een uitgebreide beschrijving van de scenario’s vindt u in de publicatie Expeditie RWS2050: Trends/Gesprekken/Scenario’s. Deze kunt u verkrijgen door het sturen van een e-mail onder vermelding van uw naam en adres.