Nieuwsbericht

Uitspraak Raad van State project verbreding N35 Nijverdal-Wierden

Gepubliceerd op: 31 december 2020 - Laatste update: 28 februari 2023, 14:51

De Raad van State heeft op 30 december 2020 geoordeeld dat het Tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden niet in stand kan blijven.

Dit is het directe gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Hierin is aangegeven dat het programma niet meer gebruikt kan worden als basis, om toestemming te geven voor activiteiten die stikstof uitstoten en effect hebben op instandhoudingsdoelstellingen van beschermde Natura 2000-gebieden.

Het PAS lag ook ten grondslag aan het Tracébesluit N35 Nijverdal-Wierden. De exacte consequenties van de uitspraak en de vervolgaanpak worden de komende periode nader uitgewerkt. Het project zal een nieuw Tracébesluit moeten opstellen. Ten aanzien van stikstof werd al gewerkt aan het treffen van aanvullende maatregelen. Alle overige ingediende beroepen heeft de hoogste rechter ongegrond verklaard. De volledige uitspraak is te lezen op de website van de Raad van State.