Passende bestemming gezocht voor monumentale knoteik Susteren

Nieuwsbericht

Passende bestemming gezocht voor monumentale knoteik Susteren

Gepubliceerd op: 9 december 2020 - Laatste update: 9 december 2020, 12:34

In Susteren staat bij de parallelweg van de snelweg A2 een eeuwenoude eik die moet wijken voor de verbreding van de A2. Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft het bomenbedrijf Copijn uitgebreid onderzoek gedaan of het mogelijk is om de boom te verplaatsen. De wortelstructuur van de eik is echter zo groot dat de boom niet verplant kan worden.

Rijkswaterstaat is met de Bomenstichting, het Buurtplatform A2VK, Instituut voor Natuurbeschermingseducatie (IVN Born-Land van Swentibold en het IKL) en andere partners in gesprek om een nieuwe passende bestemming te vinden voor het hout van de te kappen eik.

Verbreding snelweg A2

Bij de verbreding van de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide houdt Rijkswaterstaat zo veel mogelijk rekening met de natuur. Waar groen moet wijken voor de aanleg van de extra rijstroken, compenseert Rijkswaterstaat dat met nieuwe natuur. In Susteren staat vlakbij een parallelweg van de A2 in een bosschage een meer dan 250 jaar oude knoteik. Vanwege omringende bomen is de eik alleen in de winter goed zichtbaar. Op de plek van de eik, die vanwege de hoge leeftijd op de lijst van monumentale bomen staat, en de omringende bomen staan rijbanen voor de verbreding van de A2 gepland.

Begin 2020 hebben IVN, de Bomenstichting en het Buurtenplatform het projectteam verbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide gevraagd om de mogelijkheid van verplanten van de knoteik te onderzoeken. Het projectteam heeft hier positief op gereageerd en aan 3 gespecialiseerde bedrijven is een offerte gevraagd voor een verplantbaarheidsonderzoek. Begin juni 2020 zijn de offertes met betrokken partijen besproken en is gezamenlijk gekozen om het onderzoek door Copijn te laten uitvoeren.

Uitgebreid onderzoek afgerond

De boomspecialisten van Copijn hebben veel kennis en ervaring op het gebied van complexe boomverplantingen. Eind september hebben zij het onderzoek uitgevoerd. Ondanks de hoge leeftijd is de boom nog gezond, maar er diende zich al snel een probleem aan om de boom te verplanten. De wortelstructuur van de oude boom is zeer groot. Op meer dan 3,5 m van de boom zitten dikke wortels in de grond. Vanaf die afstand vertakken de dikke wortels zich verder in fijnere wortels en haarwortels.

Voor het succesvol verplanten van de boom zijn de fijnere wortels noodzakelijk bij verplanting omdat deze gemakkelijk kunnen worden afgezet waarna er weer nieuwe (haar) beworteling ontstaat. Maar bij het uitgraven van de knoteik gaan deze fijnere wortels juist verloren. Vanuit de dikke wortels die overblijven zullen geen nieuwe fijne wortels groeien. Met als gevolg dat de boom zich op de nieuwe plek niet kan herstellen en levensvatbaar wordt. Onderzoeksconclusie Copijn: de verplantbaarheid van de monumentale knoteik is onvoldoende uitvoerbaar.

Bomenmonument

Rijkswaterstaat heeft het onderzoek en de conclusie besproken met afgevaardigden van het Buurtenplatform A2VK, Bomenstichting, IKL en IVN Born-Land van Swentibold. Alle partijen onderschrijven de conclusie. Ook is gesproken over een nieuwe, waardige bestemming voor de te kappen eik. Zo denken betrokken partijen erover om de stam en kroon van de knoteik als monument (in geknotte vorm) te conserveren en in het gebied te plaatsen. Met een informatiebord erbij waarop de historie van deze oude reus wordt vermeld. Een locatie is nog niet bepaald. Het ‘bomenmonument’ moet vrij staan en ons blijven herinneren aan de eeuwenoude knoteik. We werken dit plan samen met de betrokken partijen verder uit.

Vragen

Als u vragen heeft over de knoteik en het verplantingsonderzoek kunt u contact opnemen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat: 0800-8002 (gratis).