Calamiteitenstrook A8 unieke oplossing voor hulpdiensten [Calamiteitenstrook A8 oplossing hulpdiensten]

Interview

Calamiteitenstrook A8 unieke oplossing voor hulpdiensten [Calamiteitenstrook A8 oplossing hulpdiensten]

Gepubliceerd op: 22 juli 2020, 12:20

De afsluiting van de A8 richting Amsterdam levert voor de hulpdiensten een unieke situatie op. Een speciale calamiteitenstrook is ingericht om korte aanrijtijden van ambulance en politie te kunnen garanderen.

Cor Zwier, verkeersadviseur bij politie-eenheid Noord-Holland, legt uit waarom deze strook onmisbaar is. Daarnaast hoe Rijkswaterstaat en de politie samenwerken om de omgeving bereikbaar en veilig te houden.

Intensieve samenwerking

Bij groot onderhoud aan de weg zoekt Rijkswaterstaat samen met de betrokken aannemer altijd overleg met de politie. Dat gebeurt middels een zogenaamd BLVC-overleg (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie). Maar bij het groot onderhoud aan de snelweg A8 is de samenwerking intensiever dan anders. Dat heeft vooral te maken met de speciale calamiteitenstrook, waarover we samen met de andere hulpdiensten hebben overlegd met Rijkswaterstaat. En de noodzaak voor die strook hangt weer samen met wegwerkzaamheden aan de snelweg A10.

Ruimte nodig voor verkeer uit Amsterdam

In de regel richt Rijkswaterstaat de weg bij werkzaamheden in met een zogenaamde contraflow,’ legt Cor Zwier uit. ‘Dat betekent dat er voor beide richtingen in elk geval 1 rijstrook beschikbaar is, ook voor hulpdiensten.’ Bij de snelweg A8 is deze constructie niet mogelijk, vanwege prioritering van de snelweg A10, geeft de verkeersadviseur aan: ‘de ringweg van Amsterdam is namelijk cruciaal voor de doorstroming van het verkeer in de wijde omgeving. De A10 moet simpelweg altijd kunnen leegstromen, onder meer naar de A8. Daarom is het nodig om op de A8 minimaal 2 rijstroken richting Alkmaar open te houden. Dat betekent dat er geen enkele rijstrook meer beschikbaar is voor verkeer in tegengestelde richting.

Een onmisbare verbinding

Een maand lang geen rijbaan in de richting van Amsterdam: dat vormt een behoorlijk probleem voor de hulpdiensten. De A8 is namelijk óók een belangrijke verbinding voor bijvoorbeeld de ambulances in de omgeving, vertelt Cor Zwier. ‘Die moeten vanuit Zaandam centrum niet alleen Krommenie en Wormerveer snel kunnen bereiken, maar in spoedgevallen worden patiënten ook vaak naar de ziekenhuizen in Amsterdam gebracht. Daarvoor is de A8 zo’n beetje de enige mogelijke route. Omleiding van de hulpdiensten via het onderliggende wegennet is geen optie, zeker nu het daar extra druk is door de afsluiting van de snelweg.

Verbeterde veiligheid

Een flink dilemma, dat resulteerde in een unieke oplossing. Cor Zwier: ‘We kwamen op het idee voor een aparte rijstrook voor hulpdiensten, die deels door het werkvak heen loopt en deels langs het verkeer in tegengestelde richting. We gebruiken de strook nu regelmatig, en het werkt goed. Tegelijk monitoren we de situatie goed om te zorgen dat het zo veilig mogelijk gebeurt. Op de brug bijvoorbeeld wordt de vluchtstrook, die is omgebouwd tot calamiteitenstrook, iets smaller. Daardoor buigen de calamiteitenvoertuigen in de richting van het tegengestelde verkeer. Juist op die plek was er een opening in de bebakening. Dat hebben we nu veiliger ingericht met dichtere bebakening.

Rondje proefrijden

Zo’n smalle calamiteitenstrook is sowieso niet de gemakkelijkste route om te rijden met een ambulancevoertuig. Daarom rijdt de politie en ambulancedienst maar ook de brandweer af en toe een proefrondje om de route te verkennen. ‘Omdat er geen vangrail tussen zit, kan er ook verwarring ontstaan bij burgers die in tegengestelde richting langsrijden. Maar voor alle duidelijkheid: de calamiteitenstrook is echt alleen bedoeld voor brandweer, ambulance en politie. Zij weten wat ze doen’, verduidelijkt verkeersadviseur Cor Zwier.

Handhaving van de maximumsnelheid

De politie is ook op andere manieren betrokken bij veiligheid en bereikbaarheid rond de wegwerkzaamheden. Bijvoorbeeld door handhaving van de maximumsnelheid van 70 km/h, die op de rijbaan richting Alkmaar geldt. En dat is nodig ook, vertelt Cor Zwier: ‘Automobilisten hielden zich in de 1e dagen te weinig aan de snelheidslimiet. In een kwartier tijd haalden we 5 automobilisten van de weg die meer dan 20 km/h te hard reden.' De politie kiest in dit geval bewust voor een opvallende manier van handhaving, met directe staandehouding. ‘Anders zou het zijn doel voorbijschieten. Als een paar weken later de bekeuring op de mat valt, zijn de werkzaamheden immers al voorbij.