Vijf weekendafsluitingen snelweg A4

Werkzaamheden

Vijf weekendafsluitingen snelweg A4

Gepubliceerd op: 5 juni 2020, 15:56 - Laatste update: 17 juli 2020, 10:54

Rijkswaterstaat voert in de weekenden 10-13 juli, 17-20 juli, 11-14 september, 18-21 september en 9-12 oktober 2020 werkzaamheden uit op de snelweg A4 ter hoogte van Vlietland voor het aanleggen van een nieuwe duiker.

De snelweg A4 is tijdens deze weekenden tussen de autoweg N11 en het Prins Clausplein in de richting van Den Haag afgesloten. In de richting Amsterdam blijven 2 rijbanen beschikbaar. Weggebruikers moeten rekening houden met een extra reistijd van maximaal 1 uur.

Afsluitingen snelweg A4

De eerder genoemde afsluitingen gelden gedurende de volgende weekenden:

  • weekendafsluiting 1: vrijdag 10 juli 21.00 tot maandag 13 juli 2020 05.00 uur
  • weekendafsluiting 2: vrijdag 17 juli 21.00 tot maandag 20 juli 2020 05.00 uur
  • weekendafsluiting 3: vrijdag 11 september 21.00 tot maandag 14 september 2020 05.00 uur
  • weekendafsluiting 4: vrijdag 18 september 21.00 tot maandag 21 september 2020 05.00 uur
  • weekendafsluiting 5: vrijdag 9 oktober 21.00 tot maandag 12 oktober 2020 05.00 uur

Omleidingen onderhoud snelweg A4

Gedurende de werkzaamheden bij de A4 gelden de volgende omleidingen.

  • Het verkeer richting Amsterdam wordt omgeleid via de snelwegen A12 en de A2.
  • Het verkeer richting Den Haag wordt omgeleid via de snelweg A44.
  • Het lokale lokaal wordt omgeleid via de N11 en de A44.

Extra reistijd A4

Tijdens de weekendafsluiting moeten weggebruikers rekening houden met een extra reistijd van maximaal 1 uur. Plan uw reis via de pagina Geplande wegwerkzaamheden.

Reserveweekend onderhoud A4

Bij ongustige weeromstandigheden wordt het werk verplaatst naar het weekend van 24 tot en met 27 juli 2020.

Aard werkzaamheden A4

In opdracht van Rijkswaterstaat legt Comol5 in de 1e 4 weekenden een nieuwe duiker aan onder de A4 ter hoogte van Vlietland. De duiker is nodig voor een goede waterhuishouding in het gebied van de Starrevaartpolder en de Damhouderpolder. In het 5e weekend vinden de werkzaamheden ter voorbereiding op het verleggen van de A4 ten behoeve van de Rijnlandroute plaats.