Project Afsluitdijk: aandacht voor broedende lepelaars

In Beeld

Project Afsluitdijk: aandacht voor broedende lepelaars

Gepubliceerd op: 3 juni 2020, 16:22 - Laatste update: 3 juni 2020, 16:23

Bij de versterking van de Afsluitdijk zorgden we ook voor een versterking van de bijbehorende lei- en strekdammen in de Waddenzee. Daarbij moesten we rekening houden met een kolonie lepelaars die op de leidam bij Den Oever broedt. Zouden ze wel terugkomen na de afronding van de werkzaamheden?

Lepelaars halen hun voedsel uit de ondiepe gebieden van de Waddenzee en het IJsselmeer. Zo eten ze garnalen uit het zoute water en stekelbaars, waterinsecten en libellenlarven uit het zoete water. De leidam (een dam die evenwijdig aan de stroming van het water of vaargeul ligt) biedt ideale omstandigheden voor het bouwen van nesten en het grootbrengen van jongen. Voor roofdieren als vossen, maar ook voor katten of honden, is de afgelegen dam onbereikbaar. Mensen kunnen er ook niet komen. Zo broeden de lepelaars in alle rust en veiligheid. Ook is er begroeiing op vliegafstand, waarmee ze nesten kunnen bouwen.

Rekening houden met de lepelaars

De versterking van de leidam bij Den Oever startte in september 2019. Sophie Lauwaars, adviseur ecotechniek bij Rijkswaterstaat: ‘Toen waren de in het voorjaar geboren lepelaars groot genoeg om het vasteland te bereiken.’ Bovenop de laag die zorgt voor bescherming tegen hoogwater brachten we een extra leeflaag aan. We wilden de situatie voor de versterking van de dam zo goed mogelijk nabootsen. Zodat de lepelaars na de winter weer op de dam konden terugkeren. De extra laag bestaat uit breuksteen en het weer teruggebrachte maaisel van de dam, vermengd met aarde en klei. ‘We wilden de planten die op de leidam groeiden zo snel mogelijk terug hebben. Lepelaars gebruiken planten om nesten te bouwen en voor beschutting. Daarna was het wachten tot het nieuwe voorjaar: komen de vogels terug naar hun oude broedplaats?’, vertelt Lauwaars.

En ja hoor: inmiddels zijn de eerste lepelaars en hun nesten gespot op de nog kale leidam (de leeflaag heeft zich door de droogte nog niet goed kunnen ontwikkelen). Zusterlijk broeden meeuwen en lepelaars naast elkaar en dat geeft prachtige beelden.