Online informatiebijeenkomsten over project A4 Haaglanden–N14 op 25, 26 en 28 mei 2020

Nieuwsbericht

Online informatiebijeenkomsten over project A4 Haaglanden–N14 op 25, 26 en 28 mei 2020

Gepubliceerd op: 18 mei 2020, 15:19

Rijkswaterstaat organiseert op 25, 26 en 28 mei 2020 van 19.00 tot 21.00 uur online informatiebijeenkomsten over de voortgang van het project A4 Haaglanden–N14.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt meer informatie gegeven over het ontwerptracébesluit, het milieueffectrapport en het ontwerpsaneringsbesluit en kunnen aanwezigen hun vragen stellen. Elke bijeenkomst gaat over een specifiek deelgebied van het project.

Datum en deelgebied informatiebijeenkomsten A4 en N14

  • Maandag 25 mei: het traject van de Ketheltunnel tot de N223
  • Dinsdag 26 mei: het traject van de N223 tot de autoweg N14
  • Donderdag 28 mei: de kruisingen op de N14

Meld je voor een van de bijeenkomsten aan op de website A4 Haaglanden–N14.

Doorstroming op de A4 en N14 verbeteren

Om de doorstroming op A4 en de N14 en de bereikbaarheid van de regio Den Haag te verbeteren neemt Rijkswaterstaat een aantal maatregelen. Dit gaat om aanpassingen van de parallelstructuur, capaciteitsuitbreiding van de weg en wegaansluitingen en om het aanpassen van twee kruispunten op de N14. De plannen hiervoor zijn uitgewerkt in de verschillende documenten; het ontwerptracébesluit, een milieueffectrapport en een ontwerpsaneringsbesluit.