Aanbesteden met de concurrentiegerichte dialoog light: een succesverhaal

Nieuwsbericht

Aanbesteden met de concurrentiegerichte dialoog light: een succesverhaal

Gepubliceerd op: 11 mei 2020 - Laatste update: 23 maart 2022, 09:22

Rijkswaterstaat gunde het groot onderhoud A6 (Lelystad-Noord - Ketelbrug) onlangs aan Heijmans. Het aanbestedingstraject voor het vernieuwen van deze snelweg was in meerdere opzichten bijzonder. Zo was circulariteit en duurzaamheid een van de gunningscriteria. En werkte Rijkswaterstaat voor de eerste keer op basis van de concurrentiegerichte dialoog light.

Bas Versteegen, tendermanager bij Heijmans: ‘Dankzij deze aanbestedingsvorm droegen wij duurzame oplossingen aan die we anders niet hadden aangeboden.’

Duurzaam en circulair in 2030

Rijkswaterstaat wil in 2030 duurzaam en circulair werken. Piet André Huistra, contractmanager bij Rijkswaterstaat: ‘Dan moet je mee durven lopen in de frontlinie. We kozen voor een nieuwe aanbestedingsvorm: de concurrentiegerichte dialoog light. In deze procedure zijn meerdere dialoogrondes opgenomen en konden wij vooraf al goed met de markt afstemmen wat we wilden. Dat leverde verrassende oplossingen op.’

Versteegen beaamt dat: ‘Een gezamenlijke bouwopgave start je met een dialoog en niet van achter een toetsenbord. Stel je voor dat je een architect per mail duidelijk moet maken wat jouw droomhuis is. Dan begrijp je elkaar nooit voor de volle 100 procent. Zo is het met deze aanbesteding ook. Door de concurrentiegerichte dialoog konden wij de vraag achter de vraag achterhalen en ons aanbod daarop afstemmen.’

Gesprekken met de aannemer

Rijkswaterstaat ging al tijdens de procedure om de tafel met de aannemer. Huistra: ‘In deze gesprekken kon de aannemer toetsen of hij op de juiste weg zat.’ Versteegen: ‘Dat vergde misschien wat meer investering vooraf, maar het leidde uiteindelijk tot een betere oplossing. Daarnaast is in gesprek gaan ook gewoon leuker dan een kille procedure achter een laptop. Je merkt dat enthousiasme aanstekelijk werkt.’

Versteegen: ‘Waarom zou je een aanbesteding alleen schriftelijk laten verlopen? Mits er gebruik gemaakt wordt van de trechterprocedure, mag van mij elke tender volgens een concurrentiegerichte dialoog verlopen. Het fundament voor een goede samenwerking en succesvol project start immers al in de aanbesteding.’

Flinke kostenbesparing

Het werkt zo: de 8 marktpartijen die inschreven op deze aanbesteding werd gevraagd om op basis van beperkte informatie op 2 A4’tjes hun visie en aanpak op het gebied van circulariteit uiteen te zetten. Huistra: ‘Dat is voor de marktpartijen een relatief eenvoudige manier om zichzelf te onderscheiden. Op basis van dit ‘trechteringproduct’ kenden we een score toe en maakten we een voorselectie van 4 geschikte partijen.’

Deze snelle trechtering heeft meerdere voordelen. Versteegen: ‘De afgevallen partijen besparen door de eenvoudige procedure flink in de transactiekosten en daarmee ook in de maatschappelijke kosten, want dat geld moet ergens terugverdiend worden. Doordat je sneller afvalt, ben je doorgaans bovendien met minder aanbestedingen tegelijk bezig. Dat zorgt dat je de juiste mensen op de juiste aanbesteding in kunt zetten en dat je minder directe concurrentie hebt. Voor ons betekent dat een kansrijke aanbieding, voor Rijkswaterstaat meer kwaliteit.’

Minder milieu-impact dan verwacht

De grootste kwaliteitsscore was te behalen op het gebied van asfalt. Hier gold het MKI-prestatiecriterium. Huistra: ‘Normaliter geven we naast de referentie waarde een MKI-ondergrens mee. De ondergrens lieten we voor dit project los. Dat bleek een enorme prikkel voor de markt en hun aanbiedingen hebben onze verwachtingen ver overtroffen. Resultaat is dat het te vervangen asfalt 50% minder milieu-impact heeft ten opzichte van onze referentiewaarde.’

Van afval naar grondstof

Het circulair verwerken van hoogovenslakken, een restproduct uit de metaalindustrie dat in de fundering van de huidige snelweg A6 is verwerkt, was ook een belangrijk onderdeel van de opdracht. De spijkerharde hoogovenslakken zorgen voor scheuren in de fundering en daardoor ontstaan schades aan het wegdek van de A6.

Huistra: ‘Door ze rücksichtslos te verwijderen, los je het probleem op, maar werk je niet circulair. Wij vroegen de markt daarom om een oplossing te bedenken waarbij de hoogovenslakken niet als restafval afgevoerd moeten worden, maar weer als een bruikbare grondstof circulair ingezet kan worden. De slakken worden nu zo bewerkt dat ze opnieuw als fundering kunnen worden gebruikt zonder dat er schades in het wegdek terugkomen.’

Versteegen vult aan: ‘Die open vraagstelling zorgde er in combinatie met de concurrentiegerichte dialoog light voor dat wij verder keken dan de geijkte wegen. We deden een aanbieding waarbij we de hoogovenslakken niet alleen bewerken tot een bruikbaar product, maar ze ook meteen weer toepassen in hetzelfde project. Duurzaam én circulair dus.’