Rioolleiding verlegd voor verbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide

Interview

Rioolleiding verlegd voor verbreding A2 Het Vonderen – Kerensheide

Gepubliceerd op: 20 april 2020

De Geleenbeek moet voor de verbreding van de A2 Het Vonderen – Kerensheide een stukje worden verlegd. Als gevolg daarvan moet ook een rioolpersleiding worden verplaatst, omdat die anders in de knel komt met de beek. Over een lengte van ongeveer 700 m wordt een nieuwe leiding aangelegd.

Het gaat om een leiding die rioolwater vanuit Echt en omgeving naar de waterzuiveringsinstallatie in Susteren transporteert. De nieuwe leiding moet volgens planning in mei 2020 worden aangelegd, weet Theo Boonen, die adviseur is bij Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). WBL beheert de rioolpersleiding en is ook eigenaar van de leiding.

Rioolgemaal stopzetten

Net als bij de verlegging van de petrochemische leiding van Petrochemical Pipeline Services (PPS) wordt eerst de nieuwe leiding aangelegd. Pas als de nieuwe leiding helemaal gereed en getest is, wordt die aangesloten op de bestaande leiding. Dat is de meest efficiënte manier, anders zouden de leidingen een langere tijd niet gebruikt kunnen worden. Op deze manier is er 8 tot 12 uur nodig om de bestaande en nieuwe leiding te koppelen. In die tijd wordt het rioolgemaal even stilgezet.

Boonen: ‘Afvalwater stroomt eerst door leidingen van de gemeente naar een zogenoemd overnamepunt. Vanaf daar is WBL verantwoordelijk voor het afvalwater. Wij zorgen er dan voor dat het water bij de waterzuivering komt, wordt gezuiverd en weer wordt geloosd op een oppervlaktewater.’ In de tijd dat de leidingen worden gekoppeld blijft het afvalwater in de gemeentelijke leidingen zitten. ‘Daar is genoeg bergingscapaciteit voor. Als omwonende merk je er niks van. Je kan gewoon water blijven gebruiken’, vertelt Boonen.

Samenwerken aan voorbereidingen verbreding A2

In de strook waar de nieuwe WBL-leiding komt, komen straks ook de nieuwe gasleiding en petrochemische leiding. Volgens Boonen heeft dat een aantal voordelen. ‘Op die manier konden we verschillende voorbereidende werkzaamheden voor het project A2: wegverbreding Het Vonderen – Kerensheide, zoals archeologisch onderzoek en explosieven onderzoek gezamenlijk oppakken. En we kunnen straks ook de kosten delen voor het graven van de sleuven en voor de oprijplaten en het transport daarvan.’

Op een later moment moet ook nog een rioolleiding bij Ohé en Laak worden vervangen. Dat is een wat grotere klus die de aannemer van de snelweg A2 moet coördineren, maar waarbij het WBL wel zelf de regie houdt. En er is nog een kleine aanpassing nodig van het riool bij Baakhoven, maar dat is volgens Boonen maar een paar dagen werk. ‘Daarvoor zetten we denk ik niet eens een keet in het werkgebied. Alleen een Dixi en een schaftwagen.’

Meer nieuws A2: wegverbreding Het Vonderen-Kerensheide