Storm en hoogwater zorgen voor 3 gesloten stormvloedkeringen

Nieuwsbericht

Storm en hoogwater zorgen voor 3 gesloten stormvloedkeringen

Gepubliceerd op: 10 februari 2020, 17:34 - Laatste update: 10 februari 2020, 15:12

De storm Ciara, springtij en veel rivierwater zorgen voor een bijzondere situatie. Maar liefst 3 van de 6 stormvloedkeringen zijn inmiddels gesloten om ons te beschermen tegen het dreigende hoogwater. Het gaat om de Hollandsche IJsselkering, Oosterscheldekering en de Haringvlietsluizen.

De stormvloedkeringen Ramspol en de Maeslant- en Hartelkering worden niet gesloten. Het operationeel team van de Maeslantkering werd zondag 9 februari 2020 wel opgeroepen om de situatie in de gaten te houden. Alhoewel het bijzonder is dat 3 stormvloedkeringen op 1 dag sluiten, is het geen record. Eerder sloot Rijkswaterstaat, op 3 januari 2018, 5 stormvloedkeringen tegelijk.

Sluiting Hollandsche IJsselkering

De Hollandsche IJsselkering bij Krimpen aan de IJssel sloot in de nacht van 9 op 10 februari 2020. De torens zijn dan rood verlicht zodat mensen in de buurt weten dat het hoogwater is. Deze stormvloedkering was het eerste Deltawerk dat na de watersnoodramp van 1953 werd opgeleverd. De kering beschermt sinds 1958 het laagstgelegen deel van ons land.

Oosterscheldekering gesloten

Als 2e stormvloedkering sloot in de ochtend van 10 februari de Oosterscheldekering. De sluiting van de kering wordt in gang gezet bij een verwachte waterstand van 3,05 m NAP en duurt ongeveer 80 minuten. We verwachten dat de Oosterscheldekering maandagavond om 19.00 uur weer open gaat.

Sluiting van de Haringvlietsluizen

Tot slot sloten de Haringvlietsluizen, gelegen tussen de Noordzee en de monding van het Haringvliet, om het zeewater tegen te houden. Normaal gesproken staan de sluizen op een kier. Dit doen we voor een natuurlijke overgang tussen zout- en zoetwater, zodat vissen onbelemmerd kunnen zwemmen. De Haringvlietsluizen staan bekend als de kraan van Europa en voeren jaarlijks 30 miljard liter rivierwater naar zee. Als ze het zeewater moeten tegenhouden, worden ze gesloten.

Noordwaard gaat overstromen

Het hoge water zorgt daarnaast voor een primeur. De Noordwaard overstroomt op maandag 10 februari 2020. Daardoor doet het binnen Ruimte voor de Rivier ontpolderde gebied tussen de Nieuwe Merwede en de Biesbosch voor het eerst waar het voor bedoeld is: overtollig water opvangen. Doordat de Noordwaard water opvangt, daalt het waterpeil in de Merwede met 30 cm en blijft een stad als Gorinchem droog.