Renovatie Wantijbrug (N3) in Dordrecht zondagavond 19 januari 2020 vanaf 19.00 uur van start

Werkzaamheden

Renovatie Wantijbrug (N3) in Dordrecht zondagavond 19 januari 2020 vanaf 19.00 uur van start

Gepubliceerd op: 7 januari 2020, 09:47 - Laatste update: 7 januari 2020, 09:36

De Wantijbrug is van zondagavond 19 januari 19.00 uur tot en met vrijdag 3 april 2020 volledig afgesloten voor auto’s, motorfietsen en vrachtwagens. We voeren renovatiewerkzaamheden uit.

In een eerder bericht over de renovatiewerkzaamheden werd 20 januari 2020 gecommuniceerd als startdatum voor de afsluiting, maar vanwege voorbereidende werkzaamheden is het nodig om de brug al op zondagavond 19 januari 19.00 uur af te sluiten.

Voor hulpdiensten, (brom)fietsers, voetgangers is de brug wel toegankelijk tijdens de werkzaamheden. Vanaf 20 januari kan ook het openbaar vervoer weer over de brug. Voor het overige verkeer gelden er omleidingsroutes. Later in 2020 zijn er nog weekend- en nachtafsluitingen nodig om de beweegbare brugdelen te vervangen en de brug te testen. Bovendien start in juni 2020 het groot onderhoud voor de autoweg N3. De renovatie is naar verwachting in september 2020 afgerond.

Voorbereidende werkzaamheden Wantijbrug (N3)

Voorafgaand aan de afsluiting van de Wantijbrug per 20 januari 05.00 uur is er een aantal maatregelen nodig om het verkeer tijdens deze afsluiting in goede banen te leiden. Zo brengt aannemer Volkerbrug tijdens de nachtafsluiting van 19 op 20 januari tijdelijke belijning aan bij de Provincialeweg. Daarnaast wordt er op de N3 aan weerszijden van de brug een barrier als rijstrookafscheiding aangebracht van in totaal iets meer dan 4 km lengte.

Hiervoor is de N3 vanaf zondagavond 19 januari 19.00 uur tot en met maandagochtend 20 januari 05.00 uur deels afgesloten in 1 rijrichting voor alle verkeer met uitzondering van nood- en hulpdiensten en (brom)fietsers en voetgangers.

Hinder en omleidingsroutes Wantijbrug

Voorbereidende werkzaamheden

Tijdens de voorbereidende werkzaamheden van zondag 19 januari 19.00 uur tot maandag 20 januari 05.00 uur gelden de volgende afsluitingen:

  • afsluiting van de N3 richting Breda van de snelweg A15 tot aan de Provincialeweg
  • afsluiting van de N3 richting Papendrecht vanaf de Copernicusweg tot aan de Staart

De omleiding staat aangegeven op borden langs de weg. Advies aan weggebruikers is om goed voorbereid op weg te gaan en voor vertrek de verkeersinformatie te checken via de pagina Geplande wegwerkzaamheden.

Omleidingsroutes tijdens afsluiting Wantijbrug

Van maandag 20 januari 05.00 uur tot en met 3 april gelden de volgende omleidingsroutes:

  • het doorgaande auto- en vrachtverkeer rijdt om via de A15 en snelweg A16. Het verkeer moet rekening houden met een extra reistijd van ongeveer 10 minuten (buiten de spits).
  • voor gevaarlijke stoffenvervoer loopt de omleiding via de snelweg A59, snelweg A27 en A15. Zij moeten rekening houden met een extra reistijd van ongeveer 40 minuten (buiten de spits).
  • het lokale en bestemmingsverkeer moet rekening houden met extra drukte en vertragingen tijdens de afsluiting.

Verder wordt de brug voor de scheepvaart niet bediend vanaf 6 januari 2020 tot oktober 2020. Scheepvaart wordt via scheepvaartberichten op de hoogte gebracht. De omleidingsroutes zijn ook na te lezen in de factsheet Verkeershinder Wantijbrug.

Werkzaamheden Wantijbrug

De 2 beweegbare delen van de Wantijbrug (de vallen) vertonen slijtage door de toegenomen belasting door het vrachtverkeer. Rijkswaterstaat vervangt de beweegbare brugdelen voor zwaardere brugdekken. Daarvoor moet de constructie van de kelder daaronder worden versterkt. Daarnaast worden de systemen voor de bediening, besturing en bewaking vervangen omdat zij aan het einde van hun technische levensduur zitten. Om de werkzaamheden uit te voeren, moet een zijwand van de kelder gedeeltelijk worden verwijderd. Daardoor is de brug aan het begin van de renovatiewerkzaamheden onvoldoende sterk voor het (zware) vrachtverkeer. Verder voeren we reparaties uit aan het beton.

Volledige afsluiting Wantijbrug

Er is gekozen voor een volledige afsluiting voor al het verkeer met uitzondering van de hulpdiensten, het openbaar vervoer, de (brom)fietsers en voetgangers, omdat dit de enige haalbare veilige optie is. De brug is in de eerste maanden onvoldoende sterk is om het gewicht van het (zware vracht)verkeer te dragen. Ervaring leert dat het scheiden van vrachtverkeer en personenauto’s in verband met de veiligheid voor wegwerkers en verkeersbegeleiders niet goed werkt. Verkeer negeert bewust of onbewust aanwijzingen van verkeersregelaars en rijdt door afzettingen waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. En door een eventuele scheiding van het verkeer ontstaan er ook files waardoor hulpdiensten vast komen te staan. Daarom ondersteunt de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid de volledige afsluiting.

Grote onderhoudsopgave

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren een forse opgave voor vervanging en renovatie van de bestaande infrastructuur. De Wantijbrug is de eerste van de 13 bruggen in Zuid-Holland uit de grootste onderhoudsopgave in de geschiedenis van Rijkswaterstaat die gerenoveerd wordt. Veel bruggen en tunnels stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw en zijn aan groot onderhoud of vervanging toe. Door renovatie of vervanging zorgen we ervoor dat het verkeer vlot en veilig doorstroomt. Ook in de toekomst.

Meer informatie werkzaamheden Wantijbrug (N3)

Voor meer informatie kunt u terecht op de website over de werkzaamheden aan de N3 en de projectpagina N3: renovatie Wantijbrug. Meer informatie over reisalternatieven en acties om anders reizen te stimuleren is te vinden op de website Ways2go. Naast omleidingen en communicatie stimuleren we anders reizen door bijvoorbeeld verkeerslichten anders af te stemmen om de doorstroming te bevorderen. Ook stimuleren we reizigers om een alternatief voor de auto te nemen zoals fietsen of het openbaar vervoer, samen reizen of buiten de spitsen reizen.