Wegwerkzaamheden A1 Apeldoorn-Azelo; november 2019

Werkzaamheden

Wegwerkzaamheden A1 Apeldoorn-Azelo; november 2019

Gepubliceerd op: 13 november 2019, 13:13 - Laatste update: 13 november 2019, 13:14

Vrijdag 15 november 2019 starten de wegwerkzaamheden op het traject Bathmen-Markelo op de snelweg A1 Apeldoorn-Azelo. Vanaf 18 november 2019 rijdt het verkeer op dit weggedeelte in de richting van Deventer via 2 versmalde rijstroken.

Dit betekent dat het verkeer zich moet aanpassen aan een nieuwe situatie. Op de versmalde rijstroken geldt een maximum snelheid van 90 km/h.

Werkzaamheden A1 Bathmen-Markelo

Vrijdagavond 15 november start de aannemer met wegwerkzaamheden op het traject Bathmen-Markelo. Een nieuw traject waarop wegwerkzaamheden gaan beginnen. Vanaf maandag 18 november rijdt het verkeer op dit traject in de richting van Deventer via 2 versmalde rijstroken. Medio januari 2020 geldt dit voor het verkeer in beide richtingen.

Nachtelijke afsluiting aansluitingen A1

In de week van 11 tot en met 16 november worden er onder andere portalen verwijderd en geplaatst, geleiderails aangepast en barriers verwijderd en geplaatst. Hiervoor zijn verschillende aansluitingen ’s nachts afgesloten tussen 22.00 en 8.00 uur. Het betreft de aansluitingen Deventer, Bathmen, Deventer-Oost en Lochem. Omleidingsroutes worden ter plaatse met borden aangegeven.

Advies aan weggebruikers

Weggebruikers wordt het volgende geadviseerd:

  • pas tijdig snelheid aan en hou voldoende afstand
  • volg de aanwijzingen op de borden langs de weg
  • houd rekening met extra reistijd en vermijd zoveel mogelijk de spits
  • raadpleeg de actuele verkeersinformatie via de website Rijkswaterstaat verkeersinformatie

Houd rekening met ernstige hinder A1

Tijdens de werkzaamheden blijven 2 rijstroken in beide richtingen beschikbaar. Rijstroken zijn verlegd en versmald en de maximum snelheid is 90 km/h. De vertraging kan oplopen tot meer dan 30 minuten.

Verder moet het verkeer rekening houden met:

  • meer oponthoud in de spits
  • een inhaalverbod voor vrachtverkeer
  • zo nodig een tijdelijke afsluiting van de op- en afritten
  • bij kortstondige werkzaamheden (zoals het plaatsen van wegafzettingen) een maximumsnelheid van 70 km/h. Dit gebeurt veelal ’s nachts of in het weekend waarbij er tijdelijk 1 rijstrook beschikbaar is voor het verkeer of het verkeer kort wordt stilgezet.

Vergroten capaciteit A1 Apeldoorn-Azelo

Toenemend vrachtverkeer zorgt voor veel vertraging op de snelweg A1 Oost tussen Apeldoorn en Azelo. Dit traject is een belangrijke verbinding tussen economische gebieden binnen en buiten Nederland. Goede doorstroming op deze route is belangrijk voor de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van de regio. Daarom werken rijk en regio samen aan het vergroten van de capaciteit van de A1 Oost in het verbreden van de A1: tussen Apeldoorn en Deventer naar 2x4 rijstroken en tussen Deventer en knooppunt Azelo naar 2x3 rijstroken.

Meer informatie werkzaamheden A1

Rijkswaterstaat organiseert op 13 en 14 november samen met bouwbedrijf Heijmans 2 informatieavonden. Omwonenden, weggebruikers en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om uitleg te krijgen over de voortgang. Medewerkers van Rijkswaterstaat en Heijmans zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdag 13 november 2019 van 19.00 tot 21.00 uur in zalencentrum ‘t Hof van Colmschate (Holterweg 104) in Deventer en op donderdag 14 november 2019 van 19.00 tot 21.00 uur in zalencentrum de Kröl (Dorpsstraat 158) in Enter. Bezoekers kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur op elk moment binnenlopen. Aanmelden is niet nodig.

Achtergrondinformatie en actuele werkzaamheden zijn na te lezen op de website van het project A1 Oost of de projectpagina Uitbreiding A1 Oost. Men kan ook bellen met de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat op 0800-8002 (gratis).