Rijk en regio samen aan de slag met Duurzaamheidsroute A35

Nieuwsbericht

Rijk en regio samen aan de slag met Duurzaamheidsroute A35

Gepubliceerd op: 29 oktober 2019 - Laatste update: 29 oktober 2019, 17:07

Hoe kunnen we in nauwe samenwerking met de omgeving van de Twentse snelweg A35 een duurzaamheidsroute maken? Deze vraag staat centraal in de verkenning waarmee de gemeentes Wierden, Almelo, Borne, Hengelo, Enschede, Enexis Netbeheer, Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel aan de slag gaan.

Hiervoor hebben de partijen op maandag 28 oktober 2019 het officiële startschot gegeven. De betrokken partijen gaan in nauwe samenwerking met bewoners en bedrijven onderzoeken op welke wijze bermen langs de 35 km lange snelweg A35 kunnen worden benut voor de opwekking van zonne-energie. Daarbij kijken ze ook naar combinaties met gronden van het Rijk en van de gemeenten.

Het project is onderdeel van het Pilotprogramma Hernieuwbare Energie op Rijksareaal dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt uitgevoerd. De duurzame energie die daarmee opgewekt wordt, sluit goed aan bij de regionale en nationale klimaatambitie. Het project is een mooi voorbeeld van de energietransitie in de regio; een duurzame manier van energie opwekken.

Voorverkenning Duurzaamheidsroute A35

De ruimtelijke voorverkenning heeft in 2018 plaatsgevonden. Daaruit blijkt dat een deel van het gebied rond de A35 voor de opwekking van zonne-energie kan worden gebruikt. Tijdens de voorverkenning zijn de eerste schetsen gemaakt. Die worden nu verder uitgewerkt aan de hand van praktische en technische randvoorwaarden. Vanaf het begin zal de omgeving nauw worden betrokken bij de uitwerking, om uiteindelijk met elkaar tot een ontwerpkeuze te komen. Daarnaast moet duidelijk worden welke ontwerpen financieel haalbaar zijn, wat de technische mogelijkheden zijn, hoe ze in te passen zijn in het landschap en wat de randvoorwaarden zijn voor bijvoorbeeld de verkeersveiligheid.

Planning Duurzaamheidsroute A35

Doel van het project is om de verkenning eind 2020 af te ronden, zodat de gemeenten begin 2021 kunnen besluiten of er daadwerkelijk kan worden overgegaan tot realisatie van het project, of dat nadere planvorming nodig is.

Voorzitter van de bestuurlijke stuurgroep is Claudio Bruggink, wethouder in Hengelo. Hij zette gisteren samen met de bestuurders van de andere gemeenten, provincie, Enexis en Rijkswaterstaat zijn handtekening. ‘Dit moment vormt een mooie start om samen met de samenleving een concrete bijdrage te leveren aan de Regionale Energie Strategie voor Twente’, aldus een tevreden wethouder.

Energietransitie Snelweg A35

De rijkssnelweg A35 ligt in de provincie Overijssel en doorkruist de gemeenten Wierden, Almelo, Borne, Hengelo en Enschede. Deelnemende netbeheerder in dit gebied is Enexis Netbeheer. De weg is in eigendom en beheer van Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat voert deze opdracht uit in samenwerking met het Rijksvastgoedbedrijf en de Rijksdienst voor ondernemend Nederland. Dit gebeurt op verschillende locaties in Nederland, waaronder de A35. Zo leert het Rijk samen met de andere betrokken partijen wat er bij komt kijken om rijksgronden in te zetten voor de energietransitie.