Nederland beschermd tegen storm

Nieuwsbericht

Nederland beschermd tegen storm

Gepubliceerd op: 1 oktober 2019, 10:41

Met de laatste proefsluiting van 2019, die van de Ramspolkering, is Nederland weer veilig tegen storm en hoogwater. Rijkswaterstaat test jaarlijks onze stormvloedkeringen.

Na geslaagde functioneringssluitingen van de Maeslant- en Hartelkering, Oosterscheldekering en Hollandsche IJsselkering en reguliere werking van Haringvlietsluizen, vindt vandaag (1 oktober 2019) de laatste functioneringssluiting van onze stormvloedkeringen plaats: die van de Ramspol bij Kampen. Hiermee is Rijkswaterstaat klaar voor het stormseizoen 2019-2020, dat vandaag officieel van start gaat.

Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat: 'Ons land heeft ruim 3.700 km aan waterkeringen. Het is van groot belang dat we onze keringen in topconditie houden in onze strijd tegen het hoge water.'

Onder de zeespiegel

Meer dan de helft van Nederland ligt onder de zeespiegel en is kwetsbaar voor overstromingen. In deze gebieden wonen en werken miljoenen Nederlanders. Werken aan de bescherming tegen hoogwater en stormvloeden is in Nederland dan ook een blijvende noodzaak.

Stormvloedkeringen in topconditie

Stormen kunnen het hele jaar door voorkomen. Maar tijdens het stormseizoen, dat loopt van 1 oktober tot 15 april, is de kans het grootst dat een flinke storm het water zo opstuwt dat de waterstanden extra hoog worden. Alles moet dan op orde zijn. Rijkswaterstaat heeft deze zomer weer veel werk verzet om de stormvloedkeringen stormbestendig te houden.

Marc Walraven, senior adviseur Stormvloedkeringen: 'Naast regulier onderhoud is afgelopen zomer bijvoorbeeld ook groot onderhoud verricht aan een van de twee dokdeuren van de Maeslantkering. Een omvangrijke klus die cruciaal is voor de werking van deze kering.'

Eerste stormsluiting een feit

Ook buiten het stormseizoen is het personeel op de stormvloedkeringen waakzaam. Zo is het operationeel team van de Oosterscheldekering afgelopen zondag (29 september 2019) opgeroepen, omdat de waterstand door de harde wind boven het oproeppeil kwam. Bij een waterstandvoorspelling van +3.00 m boven NAP sluit Rijkswaterstaat de Oosterscheldekering. Met een druk op de knop gaan dan alle 62 schuiven naar beneden. Een sluiting bleek echter niet nodig.

Wel gingen dit weekend de Haringvlietsluizen dicht vanwege het hoge water. Het Watermanagementcentrum Nederland voorspelde +2,35 m boven NAP bij Hoek van Holland. Bij +2.20 m boven NAP sluit Rijkswaterstaat de Haringvlietsluizen. Zowel de 34 schuiven aan de Noordzeekant als aan de Haringvlietkant zijn gedurende 4 uur gesloten geweest.

24/7 waterstanden in beeld

In het Watermanagementcentrum Nederland monitort Rijkswaterstaat continu de waterstanden en waarschuwen we bij hoogwaterdreiging tijdig waterbeheerders. Die kunnen maatregelen nemen zoals dijkbewaking en het sluiten van coupures in dijken. Rijkswaterstaat sluit als het nodig is de stormvloedkeringen.

Samen met andere waterbeheerders werkt Rijkswaterstaat dag en nacht aan de bescherming van ons land tegen overstromingen. Maar de natuur is grillig en een overstroming is nooit uit te sluiten. Mensen kunnen zich daarop voorbereiden. Op de website Overstroom Ik? kan iedereen zijn postcode invoeren en zien hoe hoog het water in zijn omgeving kan komen.