Veilig rusten en dan weer verder

Interview

Veilig rusten en dan weer verder

Gepubliceerd op: 15 juli 2019 - Laatste update: 23 juli 2021, 17:23

Wat is het belang van een goede overnachtingsplaats voor een schipper? Joop van Belle, voorzitter van BLN Koninklijke Schuttevaer afdeling Alblasserwaard, legt het uit.

Als bestuurder van de brancheorganisatie voor de binnenvaartschippers is Joop van Belle een warm pleitbezorger voor goede en vooral voldoende overnachtingsplaatsen. ‘Schippers houden zich veelal keurig aan de wettelijk voorgeschreven vaar- en rusttijden zoals die in de Binnenvaartwet staan. Deze schrijft verplichte rustperiodes voor van 6 of 8 uur aaneengesloten. Daar horen voldoende en goed geoutilleerde aanlegplaatsen bij.’

Verhoogd risico op aanvaring

Van Belle vertelt dat de ankerplaatsen bij Werkendam niet ideaal zijn. ‘De rust en veiligheid van de schipper komen soms in het gedrang. Langsvarende schepen kunnen geluidsoverlast geven en er is een verhoogd risico op aanvaring. In het verleden is zo’n aanvaring ook al eens voorgekomen. Dit risico wil je zo klein mogelijk houden, zeker als het gaat om schepen met gevaarlijke stoffen.’

Makkelijk invaren

Het vervangen van ankerplaatsen in de rivier door overnachtingsplaatsen in een haven is wat Van Belle betreft dan ook een uitkomst. ‘Zeker voor de kleinere schepen. Bij de bestaande plekken is het zo dat omwille van een optimale benutting van de ruimte, de ligplekken gecategoriseerd zijn naar lengte. Van de 4 nieuwe ligplaatsen zijn er 2 geschikt voor schepen van 135 m lengte.'

Meedenken bij inrichting overnachtingsplaatsen

BLN Schuttevaer wordt nauw betrokken bij de inrichting van de 4 overnachtingsplaatsen. Van Belle: ‘We zien de tekeningen, denken mee over waar walstroomvoorzieningen moeten komen en afvoerwegen voor de hulpdiensten.’

Ankerplaatsen handhaven

Van Belle ziet de 4 nieuwe overnachtingsplaatsen, als gevolg van de herinrichting van de haven, als een mooie eerste stap in het veiliger maken van rustplekken voor binnenvaartschippers. ‘Uiteindelijk hopen we dat er meer nieuwe overnachtingsplekken komen, dat is ook zeker de bedoeling gezien de opgave van Rijkswaterstaat om extra overnachtingsplekken te realiseren. Alleen blijkt daar op korte termijn geen ruimte voor. Daarom is het goed dat een deel van 14 ankerplaatsen in de Merwede zelf gehandhaafd blijven naast de 4 nieuwe plekken zo lang als dat nodig en wenselijk is.’

Meer nieuws Merwedes: aanleg overnachtingsplaatsen