Update lokaliseren en bergen van containers op de Noordzee

Nieuwsbericht

Update lokaliseren en bergen van containers op de Noordzee

Gepubliceerd op: 17 mei 2019, 13:00 - Laatste update: 17 mei 2019, 13:19

Het lokaliseren van de overboord geslagen containers van de MSC Zoe op de Noordzee is nagenoeg afgerond. Diverse surveyschepen hebben afgelopen maanden vanaf de verkeersbaan boven de Waddeneilanden tot aan de zogenoemde brandingszone de zeebodem in kaart gebracht.

Op basis van deze gegevens verwijderen bergingsschepen, ingezet door de reder MSC, containerdelen en lading van de bodem. De surveyschepen zijn op 3 januari 2019 begonnen en hebben bijna 3000 km2 in kaart gebracht. Dat is bijna 2 keer de provincie Utrecht.

Master Target List

De survey heeft geresulteerd in een overzicht van objecten die mogelijk afkomstig zijn van de MSC Zoe, de zogenaamde ‘Master Target List’. Het bergingsbedrijf werkt in opdracht van MSC deze lijst af en bergt de objecten die afkomstig zijn van de MSC Zoe. De verwachting is dat deze Mastertargetlist binnenkort door MSC zal zijn afgewerkt. Dan is een kleine 85% van de overboord geslagen containers en lading in het Nederlandse deel van de Noordzee geborgen.

De aankomende tijd zijn kleinere gespecialiseerde schepen in het ondiepere deel van de Noordzee, dichter bij de Waddeneilanden, aan het werk. Ook deze schepen werken 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zolang het weer het toelaat. Rijkswaterstaat voert nog een controle survey uit.

Proef met Hot Spot Net Catching

Daarmee is de totale opruimoperatie van containers in de Waddenzee en Noordzee echter nog niet klaar. Rijkswaterstaat is in overleg met de rederij om een proef op te zetten waarbij door de reder van de MSC Zoe in te huren vissersschepen materiaal van de zeebodem wordt opgevist: pilot Hot Spot Net Catching.

Naast deze pilot blijft het project Fishing for Litter, waarbij vissers het zwerfvuil dat in hun netten belandt en mee naar land nemen, actief. Vissers krijgen als gevolg van het incident met de MSC Zoe vermoedelijk ook meer afval in hun netten dan normaal. Hierdoor zullen de kosten voor het Fishing for Litter-project stijgen. Het vergoeden van deze extra kosten is onderwerp van gesprek met de reder van de MSC Zoe.

Eigenaar MSC Zoe aansprakelijk voor schade

Op 4 januari 2019 heeft Rijkswaterstaat de eigenaar van de MSC Zoe aansprakelijk gesteld voor de veroorzaakte schade. Rijkswaterstaat heeft direct aangeboden de schadeafhandeling voor andere overheden en terreinbeherende natuurorganisaties te coördineren en hen te helpen bij het indienen van een eventuele claim bij MSC. Hiervoor is bij Rijkswaterstaat een schadeloket ingericht. Op dit moment hebben 26 partijen zich aangemeld bij het Schadeloket van Rijkswaterstaat. Vorige week zijn de eerste complete dossiers ontvangen en inmiddels ingediend bij MSC.

WOB-onderzoek op ladinglijsten

Door de Noordelijke media is een WOB-verzoek ingediend op ladinglijsten van de MSC Zoe. Vrijdag 10 mei 2019 is alle algemene informatie over de aard en de samenstelling van de producten die in die overboord geslagen containers zaten gedeeld. Informatie die op grond van de WOB als bedrijfsvertrouwelijk wordt beschouwd en niet openbaar gemaakt kon worden, is de specifieke productinformatie die gerelateerd is aan de bedrijfsvoering van de betrokken bedrijven.

Ook informatie over de afzet van producten of de kring van afnemers of leveranciers van de bedrijven die gebruikmaken van de diensten van vervoerders als MSC en Maersk om goederen te vervoeren, is niet bekend gemaakt. Zo is de informatie dat het kasten betrof wel openbaar gemaakt, maar niet van welke winkel en welk merk ze waren.

Informatie beschikbaar gesteld voor incidentbestrijding

Rijkswaterstaat heeft deze niet-openbare informatie eerder al beschikbaar gesteld aan de veiligheidsregio en overheidspartijen in het kader van de incidentbestrijding en ook aan de onderzoekers van de Waddenacademie, die deze informatie ook nodig hebben om te kunnen inschatten wat de ecologische gevolgen zijn.