Update: berging overboord geslagen containers van start

Nieuwsbericht

Update: berging overboord geslagen containers van start

Gepubliceerd op: 18 januari 2019, 13:06 - Laatste update: 18 januari 2019, 13:12

Deze ochtend (18 januari 2019) zijn de weersomstandigheden voldoende om de berging te kunnen starten. De Atlantic Tonjer start in de Eemsgeul en de Geosund start de berging van de containers bij de vaargeul boven Terschelling.

De schepen worden bijgestaan door zes survey schepen. De scheepvaart is gewaarschuwd en wordt op deze vaarroute begeleid door een tweetal guard schepen om zo een veilige doorgang te garanderen.

Bergen containers Waddengebied

De gemiddelde diepte van de vaargeul boven Terschelling is 20 m en het zoekgebied van de overboord geslagen containers is zo’n 2700 km2 groot en loopt van de vaarbaan boven Vlieland tot Schiermonnikoog. Er wordt gestart met de berging van kapotte, lege containers en de gesloten containers worden gemarkeerd om later geborgen te worden. De kapotte containers worden door middel van een grijper uit zee gehaald. Visserschepen liggen stand-by om eventuele losse lading direct uit zee te vissen. Op een later moment zullen de gesloten containers zoveel mogelijk in zijn geheel uit het water worden gehaald.

Tijdsduur bergingsactie van containers Waddengebied

Vanwege onder andere de ligging in de verkeersbaan in de Noordzee, de complexiteit van bergen, weinig zicht onder water, het getijde, de weersomstandigheden en de hoeveelheid containers, gaat de berging naar alle waarschijnlijkheid maanden duren.