Tasty Five: de waterplant

Nieuwsbericht

Tasty Five: de waterplant

Gepubliceerd op: 17 oktober 2018, 11:12 - Laatste update: 17 oktober 2018, 11:15

Voor bijzondere planten en dieren hoef je niet ver van huis te gaan. Het IJsselmeergebied is namelijk een natuurgebied van wereldformaat.

Dit voorjaar maakte je kennis met de Big Five van het IJsselmeergebied. Deze dieren kunnen niet overleven zonder voedsel, dus we duiken dieper in het voedselweb. Nu stellen de Tasty Five van het IJsselmeergebied zich aan je voor. Vandaag aan het woord, een onmisbare schakel: de waterplant.

De waterplant: niet altijd welkom

Wij waterplanten zijn onmisbaar in het IJsselmeergebied. Zo nemen we voedingsstoffen uit het water op, en gaan we de groei van blauwalg tegen. Als de omstandigheden goed zijn, komen we in alle soorten en maten voor. Watersporters en schippers zijn soms minder blij met ons, vooral als we met veel zijn. Als we vanuit de bodem naar het wateroppervlak groeien, raken buitenboordmotoren in ons verstrikt en blijven wij aan het roer van zeilboten hangen. Recreanten zien liever de bodembedekkende kranswieren, die ook voor helder water zorgen maar niet in de schroef verstrikt raken.

Graadmeter voor waterkwaliteit

We kunnen pas groeien als het zonlicht de bodem bereikt. Uit de bodem halen we voedingstoffen, zodat vissen en waterdiertjes (die ons eten) dit binnenkrijgen. Als we tegen het eind van de zomer afsterven komen die voedingsstoffen weer vrij in het water. Ook dragen wij ons steentje bij als schuilplaats. Sommigen van ons scheiden zelfs stofjes uit die algengroei tegengaan om zo het water nog helderder te maken. Het aantal en de verschillende soorten waterplanten zijn een graadmeter voor de ecologische waterkwaliteit.

Waterplant goed voor vogel en vis

Vogels en vissen vinden het fijn dat wij in het IJsselmeergebied groeien en bloeien. Onze aanwezigheid zorgt voor voedsel en schuilplekken. Hierdoor is het voor hen goed toeven. Rijkswaterstaat zet ons in om het leefgebied van kleine waterdieren, vissen en vogels te herstellen. Vogels als de kleine zwaan, de krakeend en de meerkoet lusten ons rauw. En ook slakken en vlokreeftjes die op ons krioelen, vinden ons een lekker hapje.

Waterplanten leren herkennen? Kijk op de website Florakompas. Heeft u veel last van ons? Meld het via de app Waterplantmelder. Bekijk de pagina Bijzondere planten en dieren IJsselmeergebied voor meer informatie over dieren en planten in het IJsselmeer.