Aanmeldformulier 2e informatiebijeenkomst Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030

Aanmeldformulier 2e informatiebijeenkomst Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030

Rijkswaterstaat nodigt u uit voor de tweede informatiebijeenkomst Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030 (VBA2030) op woensdagavond 28 september 2022 (vaste wal). Meld u hieronder aan.

Mogelijke oplossingen bereikbaarheid Ameland in beeld

De afgelopen periode is onderzoek gedaan naar:

  • de hoeveelheid over te zetten personen, auto’s en vracht naar Ameland;
  • de verandering van de geulen en wadplaten in de Waddenzee;
  • de ruimtelijke kwaliteit van het landschap rond de veerverbinding;
  • de invloed van de veerverbinding op de natuur in de Waddenzee.

Ook dachten de adviesgroep Noordoost-Friesland en adviesgroep Ameland mee over verschillende vervoersoplossingen. Op dit moment zijn er op basis van wensen uit de omgeving, samen met de onderzoeksresultaten, mogelijke oplossingen voor de veerverbinding in beeld.

Denk hierbij aan: het splitsen van vracht en personen, varen met andere schepen of het varen van een andere route tussen bijvoorbeeld Nes en Ferwert.

Inhoud informatiebijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst, presenteren wij de onderzoeksresultaten aan u. Daarnaast gaan we met u in gesprek over de mogelijke oplossingen. Ook informeren wij u over de huidige toestand van de vaargeul en welke maatregelen we nemen om deze op korte termijn te verbeteren. Tot slot beantwoorden wij graag uw vragen.

Lees meer over het Vervolgonderzoek Bereikbaarheid Ameland 2030

  1. stap 1Vul in (status: Actief)
  2. stap 2Controleer uw gegevens (status: Onvoltooid)
  3. stap 3Verzenden (status: Onvoltooid)
Ik meld mij aan voor:
Toestemming om gegevens te bewaren(optioneel)

Wilt u rechtstreeks uitgenodigd worden voor vervolgbijeenkomsten over het project Vervolgonderzoek bereikbaarheid Ameland 2030? Geef dan toestemming zodat wij uw gegevens kunnen bewaren.

Privacy