Efficiënter werken

Efficiënter werken

Rijkswaterstaat is continu op zoek naar innovatieve werkwijzen om de infrastructuur te verbeteren. Voor onderhoud en aanleg werken we daarom efficiënt samen met leveranciers en partners.

Regelmatig onderhoud aan (vaar)wegen is noodzakelijk voor veilig verkeer. We zoeken voortdurend naar manieren om dit onderhoud efficiënter en slimmer uit te voeren. Daar werken we aan, samen met onze aannemers en leveranciers.

Slimmer werken

In samenspraak met onze partners werken we slimmer aan een goede infrastructuur, zoals met het Bouwwerk Informatie Management (BIM). Dit is een belangrijk middel om informatie over bouwwerken beter uit te wisselen tussen Rijkswaterstaat en partners.