Steunpunt Economische Expertise

Het aanleggen, beheren en onderhouden van een weg of vaarweg heeft effect op de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid van Nederland. Deze welvaartseffecten kunnen positief en negatief zijn.

Voordat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat investeert in een (vaar-)weg of in ruimtelijke projecten, moet de investering daarom goed afgewogen worden. Het Steunpunt Economische Expertise (SEE) adviseert hoe de kosten en de baten van mogelijke investeringen op de maatschappelijke welvaart zo goed mogelijk in beeld gebracht worden. Dit kan door het maken van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA).

Bekijk de meest recente informatie op onze eigen website SEE

Voor wie?

Het SEE is er voor:

  • medewerkers en managers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • consultants die werken aan een MKBA of andere economische analyse voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
  • gemeenten en provincies die opdracht geven voor een MKBA of andere economische analyse, waarbij ook het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat betrokken is

Waarover adviseert het SEE?

Het SEE adviseert over de volgende economische evaluatie-instrumenten ter ondersteuning van de besluitvorming:

  • MKBA
  • multi-criteria analyses met economische aspecten
  • kosteneffectiviteitsanalyse (KEA)
  • businesscases
  • overige economische analyses en vraagstukken, zoals reĆ«le optie analyse (ROA)

Aanmelden voor de nieuwsbrief