Nieuwsbericht

Herbouw Systeem Planning en Informatie Nederland (SPIN)

Gepubliceerd op: 8 mei 2023 - Laatste update: 12 mei 2023, 14:20

Voor het plannen en melden van wegwerkzaamheden gebruiken Rijkswaterstaat en opdrachtnemers SPIN (Systeem Planning en Informatie Nederland). Op dit moment werken we aan de herbouw van het systeem. SPIN wordt vanaf de basis opnieuw gebouwd en verrijkt met de wensen van de gebruikers.

SPIN: belangrijk in uitvoering van onze taken

Rijkswaterstaat is bij de uitvoering van wegwerkzaamheden rond rijkswegen verantwoordelijk voor:

  • het toetsen van de verkeersveiligheid van een ingediende verkeersmaatregel (voorstel tot wegafzetting) van een aannemer 
  • controleren of de verkeersmaatregel past binnen de planningsafspraken en daarmee geen onevenredige hinder veroorzaakt
  • plaatsen en verwijderen van de maatregelen
  • het communiceren van de verkeershinder naar de weggebruiker

Voor de uitvoering van deze taken maken we gebruik van SPIN. In SPIN worden wegwerkzaamheden gepland die op lange, middellange en korte termijn gaan plaatsvinden. Tijd, locatie en impact van werkzaamheden worden door opdrachtnemers van Rijkswaterstaat (aannemers) in overleg met Rijkswaterstaat in SPIN gepland. De gegevens uit SPIN gebruiken we ook om te communiceren over de verkeershinder voor weggebruikers.

Het huidige SPIN voldoet niet meer

Het huidige SPIN bestaat sinds 2013. Door het intensieve gebruik van ons wegennet, zijn de eisen die in Nederland aan verkeersmanagement worden gesteld hoog. Dit heeft ook invloed op het gebruik en de technische inrichting van het systeem. Helaas voldoet SPIN dan ook niet meer aan de eisen van deze tijd. 

‘Eind 2021 ging de Bestuursraad akkoord met de herbouw van SPIN. Deze bestaat uit 2 trajecten: herbouw van de SPIN-applicatie en een service die een kaart biedt op basis van brondata.’

Patrick van Raat, programmamanager SPIN fase II Realisatie Rijkswaterstaat

Herbouw: leren uit ervaring

Met de herbouw wordt SPIN vanaf de basis opnieuw gebouwd en verrijkt met de wensen van de gebruikers. Natuurlijk kijken we ook naar de geleerde lessen en onderzoeken we in hoeverre SPIN (beter) kan aansluiten bij bestaande applicaties zoals Melvin of Diego. Het inloggen wordt veiliger met eHerkenning.

Samenwerken aan het nieuwe SPIN

We kijken goed naar de processen en uniformiteit, en hoe dit geoptimaliseerd kan worden. Het doel is een systeem voor de gebruiker, door de gebruiker. Gebruikers uit alle lagen van Rijkswaterstaat (operationele advisering, wegverkeersleiders, Landelijk Hinder Regie Team en planners) én de aannemerij (Koninklijke Bouwend Nederland) werken samen aan het nieuwe SPIN.

'Samen met de klankbordgroep zorgen we ervoor dat de ontwikkeling van het nieuwe systeem aansluit op de behoefte en opgedane ervaringen van de afgelopen 10 jaar.'

Flip van den Dungen, landelijk procesregisseur & product owner Rijkswaterstaat

Zij zitten in de SPIN-klankbordgroep, waarin knelpunten tijdens het ontwikkelen van het systeem worden besproken. Op deze manier zorgen we ervoor dat alle groepen gebruikers worden gehoord. Ook zijn partners zoals Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW) betrokken.

'Voor de infrastructuursector is SPIN een belangrijk systeem. Daarom is het goed dat wij namens de aannemerij met Rijkswaterstaat optrekken tijdens de herbouw van SPIN.'

Ronald van der Sanden, Voorzitter Technische commissie Verkeersmaatregelen van de vakgroep specialistische wegenbouw bij Koninklijke Bouwend Nederland

Planning en communicatie herbouw SPIN

Het doel is om eind 2023 – begin 2024 live te gaan. Om dubbel werk en verwarring te voorkomen wordt het ‘oude’ SPIN uitgezet wanneer het nieuwe SPIN live gaat. Het succes van het nieuwe SPIN staat of valt met de gebruiker. Het zal er anders uitzien en even wennen zijn. Daarom krijgt elke gebruiker voor de livegang een cursus. 

Blijf op de hoogte

De komende tijd geeft het programma regelmatig updates over de voortgang. Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden op de pagina SPIN. U kunt zich ook rechtstreeks aanmelden voor de laatste updates via het contactformulier SPIN of stel er uw vraag.