Nautische Data

Alle vaarwegbeheerders zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie over de vaarweg. Rijkswaterstaat heeft het initiatief genomen om deze nautische data onder te brengen in 1 systeem, genaamd Fairway Information Services.

De drijvende kracht achter Fairway Information Services (FIS) is het Nautische Data Team (NDT) van Rijkswaterstaat, dat samen met andere vaarwegbeheerders continu werkt aan goede en betrouwbare informatie.

Uiteenlopende gegevens

Nautische data is onder meer beschikbaar via de website vaarweginformatie.nl en diverse door de markt ontwikkelde apps. De data bevat uiteenlopende gegevens over vaarwegen, zoals vaarwegkenmerken, bedientijden, locaties van ligplaatsen en doorvaarthoogten van bruggen.

VOICE-OVER: Nederland is een waterland met ruim 5.000 kilometer vaarwegen. Alle schepen op die vaarwegen hebben betrouwbare informatie nodig om vlot en veilig van A naar B te komen. (Een animatie.) Gegevens zoals sluisbedientijden, brugafmetingen en informatie die nodig is bij het vinden van een geschikte ligplaats. Dit soort gegevens wordt bijgehouden in een landelijke database. Deze database is onderdeel van Fairway Information Services, oftewel FIS. Rijkswaterstaat maakt het voor beheerders van havens en vaarwegen nu mogelijk om hier hun nautische basisgegevens zelf te kunnen bijhouden en controleren. Hiermee houden we gezamenlijk de informatie op orde en dat heeft voordelen voor iedereen. Zo kunnen logistieke partijen en verladers zorgen voor een betrouwbare planning. Vaarweggebruikers kunnen ieder moment actuele reisinformatie raadplegen. En er is ook een diversiteit aan appontwikkelaars, brancheorganisaties en marktpartijen die gebruikmaken van deze informatie. De schipper, vaarwegbeheerder en logistieke dienstverlener van de toekomst zullen steeds afhankelijker gaan worden van al deze gegevens. Help daarom mee veilig en vlot verkeer van A naar B mogelijk te maken. Benieuwd of uw data al op orde is? Neem dan contact op met het Nautisch data team van Rijkswaterstaat. (Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijkswaterstaat. Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het beeld wordt geel met wit. Beeldtekst: Neem contact op met het Nautisch data team en mail met ndt@rws.nl. Een productie van Rijkswaterstaat. Made by DOB-Acadamy. Copyright 2019.)

Het belang van nautische data

Het op orde hebben van de nautische data is belangrijk voor alle partijen die met de Nederlandse vaarwegen te maken hebben. Dat kunnen schippers zijn, maar ook vaarwegbeheerders en marktpartijen. Goede data ondersteunt in het mogelijk maken van vlot en veilig verkeer op de vaarwegen doordat het bijdraagt aan onder meer:

  • Een goede begeleiding van het scheepvaartverkeer.
  • Het op een uniforme en gebruiksvriendelijke manier aanbieden van betrouwbare en actuele data, zoals verkeersinformatie.
  • Het beheren van vaarwegen.
  • De ontwikkeling naar een landelijk netwerk op het gebied van planning, routering en nautisch beheer.
  • De functionaliteiten, diensten en services die marktpartijen ontwikkelen in een diversiteit aan websites en apps.

Contact

Het Nautische Data Team van Rijkswaterstaat is altijd op zoek naar data die kan bijdragen aan vlot en veilig scheepvaartverkeer en naar partijen die willen samenwerken. Neem voor meer informatie contact op via ons contactformulier.